14/03/2024

Sterke CLB’s als hefboom voor sterk onderwijs

Een sterk CLB dat volop inzet op preventie, dat is waar we voluit voor gaan. Om dit mogelijk te maken, vraagt het CLB in een netoverstijgend memorandum aan de volgende Vlaamse Regering om werk te maken van drie speerpunten voor een sterke leerlingenbegeleiding.

Twee ouders die gehurkt naast hun kind staan.
  1. Erken en versterk het CLB als dé duurzame partner voor leerlingenbegeleiding in onderwijs 
  2. Vertrouw en erken de professionaliteit van de CLB’s en CLB-medewerkers 
  3. Wanneer het leerlingenaantal stijgt, dient de omkadering mee te stijgen 

Deze speerpunten zijn het resultaat van een netoverstijgend participatief traject met CLB-medewerkers en CLB-directeurs, bestaande uit focusgroepen en een open digitale bevraging. Alle respondenten onderschrijven unaniem de speerpunten uit dit memorandum. Zij weerspiegelen dan ook de stem van de CLB-medewerker in het werkveld. 

Download het netoverstijgend memorandum van de CLB’s