Filters

Actieve filters Wis filters

Zoeken

Actieve filters Wis filters
24 resultaten
Professionalisering

Digitaal evalueren

Maak kennis met efficiënte, digitale evaluatietools, die je doelgericht kan inzetten in jouw klas.

Start op maandag 11 maart 2024
Meer info
Professionalisering

De Trotsdoos: laat kinderen hun talenten ontdekken (basis)

Talenten ontdekken bij de kinderen van jouw klas is niet altijd gemakkelijk. In deze vorming leer je een portfolio maken op maat van kinderen dat al hun talenten in beeld brengt. 

Meer info
Professionalisering

De Trotsdoos: laat kinderen hun talenten ontdekken (verdieping)

Werkt jouw school al met de trotsdoos? In deze vorming leer je hoe jij de werking van de trotsdoos versterkt en er alle mogelijkheden van benut. 

Meer info
Professionalisering

Formatief handelen: evalueren om te leren (basis)

Formatief handelen gaat over alle activiteiten die leerlingen én leraar uitvoeren om de leervorderingen van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren, te interpreteren en te gebruiken, om zo betere beslissingen te nemen over vervolgstappen. Het biedt leerlingen een beter inzicht in hun eigen leerproces.

Meer info
Professionalisering

Effectieve feedback naar jouw leerlingen

Effectieve feedback geven, is een essentieel onderdeel van evalueren in het onderwijs. Het versterkt het groeiproces bij het leren en is daarom van groot belang. Je leert jouw feedback gericht gebruiken om zo het denken en het leren van je leerlingen te stimuleren.

Meer info
Professionalisering

Formatief handelen: evalueren om te leren (verdieping)

Formatief handelen gaat over alle activiteiten die de leraar en de leerlingen samen uitvoeren om de leervorderingen in kaart te brengen, te analyseren, te interpreteren. Deze informatie gaan ze nadien gebruiken om betere beslissingen te nemen over vervolgstappen. Het biedt leerlingen een goed inzicht in hun eigen leerproces.

Meer info
Professionalisering

Kunst en cultuur: breed evalueren en rapporteren

Kunst en cultuur doelgericht evalueren met aandacht voor het proces en het product. 

Meer info
Professionalisering

Keynote digitale didactiek

Begin 2024 plannen we een keynote in met Tim Surma en/​of één van zijn collega’s.

Meer info
Professionalisering

Kleuters vooruit helpen in hun leerproces

In de klas geef je gedurende de hele dag feedback aan je kleuters. Niet elke feedback is effectief en zet kleuters ook aan tot leren. Hoe zorg je ervoor dat wat je zegt het verschil maakt en kleuters vooruithelpt in hun leerproces?

Meer info
Professionalisering

Projectmatig werken aan onderzoekscompetenties - GIP of OZC herdacht

In de opleiding leer je de geïntegreerde proef (dubbele finaliteit, arbeidsmarktgericht) of de onderzoekscompetentie (doorstromingsgericht) van je leerlingen aanvullen met duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Je herdenkt ze aan de hand van de beginselen van projectmanagement. De GIP of OZC projectmatig herdacht’ is de ideale start om jouw leerlingen probleemoplossend te leren denken (design thinking). Je ontdekt zelf ook al het materiaal, dat speciaal voor jouw leerlingen van de tweede en derde graad werd ontwikkeld. 

Brussel
Start op dinsdag 27 februari 2024
Meer info
Taak

Taxonomie van Bloom als basis voor de eindtermen en je les

De taxonomie van Bloom is een theoretisch kader waarbij denkvaardigheden van eenvoudig naar complex en kennisvormen van concreet naar abstract worden weergegeven. De taxonomie vormt de basis van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs.

Meer info
Taak

Arbeidsreglement voor personeelsleden opstellen

De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen bepaalt dat het schoolbestuur voor zijn personeel een arbeidsreglement moet opmaken met daarin een aantal verplichte vermeldingen. Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel vast.

Meer info
Resultaten per pagina

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina