Filters

Actieve filters Wis filters

Zoeken

Actieve filters Wis filters
16 resultaten
Nieuws

Uitkijken naar rapport commissie van wijzen, helaas pas voor eind 2023

Vandaag maakt minister van Onderwijs Ben Weyts de samenstelling van een commissie van wijzen bekend die de blauwdruk zal maken voor de lerarenloopbaan en schoolorganisatie van de toekomst.

Meer info
Nieuws

Eén op vier directies zoekt nog minstens een leraar

Uit een bevraging van OVSG bij directies basis, secundair, DKO en volwassenenonderwijs blijkt dat enkele dagen voor de start maar liefst een op de vier directies nog op zoek is naar een leraar. Meestal gaat het om een of meer voltijdse betrekkingen. Een op tien directies zag tijdens de schoolvakantie dan weer minstens één leraar vertrekken. Het lerarentekort weegt dus duidelijk op scholen en teams. Walentina Cools lichtte toe in De Ochtend op Radio 1

Meer info
Nieuws

Septemberverklaring brengt 100 miljoen euro extra voor onderwijs

In haar septemberverklaring kondigt de Vlaamse regering een extra investering in onderwijs aan van 100 miljoen euro. Walentina Cools, algemeen directeur OVSG lijst op wat dit zoal betekent.

Meer info
Nieuws

Commissie van Wijzen: draagvlak voor een ‘new deal’ groeit

Op 18 december stelde de Commissie van Wijzen haar rapport Prioriteit voor professionaliteit’ voor. Het brengt 70 voorstellen in een geïntegreerd geheel die het lerarentekort het hoofd moeten bieden en een hedendaags personeelsbeleid in onderwijs mogelijk maken.

Meer info
Professionalisering

Zelfzorg voor leraren

En job in het onderwijs vraagt veel en leerkrachten zijn gevers’. Maar de cijfers over stressklachten bij leraren in het onderwijs stijgen ook. Leer dus goed voor jezelf zorgen!

Start op dinsdag 6 mei 2025
Meer info
Professionalisering

De leraar doet ertoe

Wel­ke her­in­ne­ring heb jij aan een leer­kracht van vroe­ger? Als je in het onder­wijs werkt is de kans groot dat je geïn­spi­reerd bent door een bij­zon­de­re juf, mees­ter of docent van vroe­ger. Ieder­een her­in­nert zich wel een leraar die echt het ver­schil maak­te. Als leraar heb je een bij­zon­de­re voor­beeld­func­tie. Jouw impact als rol­mo­del is groot.

Start op maandag 9 december 2024
Meer info
Taak

Niet-gesubsidieerd onderwijspersoneel aanstellen

Volstaat de gesubsidieerde personeelsomkadering van de Vlaamse Overheid niet om de goede werking van de school te garanderen? Dan kan een schoolbestuur extra niet-gesubsidieerde personeelsleden inzetten.

Meer info
Taak

Welke vorm van professionalisering zoek je?

De doelgroep bestaat uit alle onderwijsprofessionals. Voor leerkrachten, leidinggevenden, CLB-medewerkers, administratief medewerkers en bestuurders hebben we een ruim aanbod, op maat van de onderwijspraktijk en onderbouwd door onderzoek.

Meer info
Resultaten per pagina