29/08/2023

Eén op vier directies zoekt nog minstens een leraar

Uit een bevraging van OVSG bij directies basis, secundair, DKO en volwassenenonderwijs blijkt dat enkele dagen voor de start maar liefst een op de vier directies nog op zoek is naar een leraar. Meestal gaat het om een of meer voltijdse betrekkingen. Een op tien directies zag tijdens de schoolvakantie dan weer minstens één leraar vertrekken. Het lerarentekort weegt dus duidelijk op scholen en teams. Walentina Cools lichtte toe in De Ochtend op Radio 1

Walentina Cools - De Ochtend Radio 1 - Lerarentekort