29/08/2023

Een op vier directies zoekt nog minstens één leraar

Op minder dan een week voor de start van het schooljaar is maar liefst een op de vier directies nog op zoek naar een leraar. Meestal gaat het om een of meer voltijdse betrekkingen. Een op tien directies zag tijdens de schoolvakantie nog minstens één leraar vertrekken. 

Dat laatste cijfer zal allicht nog stijgen, want directies weten uit ervaring dat leerkrachten vaak nog tot midden september kunnen uitwijken naar een school dichter bij huis.

Even groot of groter tekort dan vorig jaar

Een meerderheid van zes op de tien directies geeft aan dat het lerarentekort in hun school even groot (32%) of groter (28%) is dan vorig jaar. Slechts 17% stelt dat het lerarentekort kleiner is geworden, en 23% stelt dat het lerarentekort in hun school of academie onbestaande is.

Het lerarentekort is slechts de eerste dominosteen in het rijtje. Een op vijf directies zegt dat het tekort aan leraren een argument is om geen capaciteit bij te creëren of nieuwe richtingen aan te bieden. De meeste technische scholen hebben ook nog leerlingen op de wachtlijst staan voor de B-stroom. 

Het aantal zij-instromers zonder pedagogisch diploma dat voor de klas staat, blijft momenteel stabiel in vergelijking met vorig schooljaar. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat veel directies aangeven dat dit aantal vaak stijgt bij vervangingen in de loop van het schooljaar. Opmerkelijk is dat slechts 4% van de directies van plan is om de uren voor expert-leraar te benutten.

Sterk team dankzij leerloopbaan in onderwijs

Directies van stedelijke en gemeentelijke scholen geven aan dat het geheel aan regels en enveloppes veel te complex is om een flexibel personeelsbeleid te kunnen voeren en om oplossingen te organiseren voor een tekort aan leraren. Vereenvoudiging (o.a. op het vlak van bekwaamheidsbewijzen) moet dan ook een doel zijn in een uitgewerkt plan voor de lerarenloopbaan van de toekomst.

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG:

Wij pleiten voor een leerloopbaan in het onderwijs. Zo krijg je in een team verschillende profielen die elk een duidelijke rol hebben en daar ook voor gewaardeerd worden. Onderwijsassistenten, leraren, beleidsmedewerkers, zorgcoördinatoren en de leidinggevende vormen samen een sterk team. Onderwijsassistenten proeven van het onderwijs, ze verlichten het werk van de leraar en krijgen misschien de smaak te pakken om een lerarendiploma te behalen. Elke professional in onderwijs moet goed opgeleid zijn en zich blijven professionaliseren: zowel de bachelors als eventuele masters en de onderwijsassistenten. Voor dat laatste profiel denken we aan een HBO-5 opleiding. Zo heeft iedereen in de klas een pedagogisch diploma en blijven we de kwaliteit van ons onderwijs garanderen.”

De bevraging liep van maandag 21 augustus tot en met maandag 28 augustus en werd ingevuld door 362 directies uit het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. De overgrote meerderheid is directie van een basisschool (223). Andere deelnemers behoren tot het deeltijds kunstonderwijs (51), secundair onderwijs (13) en volwassenenonderwijs (6).