Welke vorm van professionalisering zoek je?

De doelgroep bestaat uit alle onderwijsprofessionals. Voor leerkrachten, leidinggevenden, CLB-medewerkers, administratief medewerkers en bestuurders hebben we een ruim aanbod, op maat van de onderwijspraktijk en onderbouwd door onderzoek.

We spelen in op de noden van jouw school of academie en op actuele onderwijsthema’s. Dankzij langdurige trajecten krijgt een vorming die je volgt effect in de klas.

Wat vind je in ons aanbod?

Betalende vormingen

  • Een functietraject is gericht op een specifieke functie in het onderwijs, bv. directie, mentor, ICT-coördinator. Het doel van het traject is dat je sterker staat in je (nieuwe) functie.
  • Een thematraject bestaat uit vormingsmomenten, collectieve leermomenten en schoolspecifieke begeleiding over actuele thema’s zoals lezen, datageletterdheid, digitale didactiek, wiskunde, STEM enz.
  • In een schoolteamvorming kun je met je schoolteam in jouw eigen school een vorming uit het aanbod volgen over een thema.
  • Een smaakmaker is een korte (digitale) kennismaking met een actueel onderwerp.

Begeleidingsactiviteiten enkel voor leden (gratis)

  • Een netwerk brengt onderwijsprofessionals van eenzelfde specialisatie of vak samen over een bepaald onderwerp. De pedagogisch begeleider of adviseur begeleidt het proces. 
  • Op een ontmoetingsdag komen verschillende actuele onderwijsthema’s, zowel pedagogisch als beleidsmatig en juridisch, aan bod. 
  • Een (vaak online) contactmoment is een inspirerende sessie waarin de deelnemers leren van en met elkaar. De pedagogisch begeleider modereert.


Ontdek het aanbod

Heb je een vraag?

Professionalisering, advies en service
02 506 50 99