Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Wat is de OVSG-toets?

De OVSG-toets is een alle-talenten-toets voor het zesde leerjaar in de basisschool. De toets bestaat zowel uit praktische proeven die de leerlingen in de loop van het schooljaar uitvoeren als pen- en papiertoetsen in juni. Via de toets worden een relevante set leerplandoelen (en dus ook eindtermen) bevraagd die zicht geven op de kwaliteit van het onderwijs in een school en de talenten van jongeren op het einde van de basisschool.

De OVSG-toets staat daarbij garant voor brede evaluatie, met andere woorden alle domeinen waarvoor eindtermen zijn geformuleerd worden (vertrekkende vanuit de leerplandoelen OVSG) getoetst. Concreet wordt dus niet alleen kennis bevraagd, maar worden ook vaardigheden in beeld gebracht zoals ICT-vaardigheden, technische vaardigheden (STEM), Frans communiceren, muzische vaardigheden, sportieve vaardigheden …

De OVSG-toets is elke keer een nieuw product en de vragen en opdrachten zijn telkens anders. Een specifieke voorbereiding is dan ook niet nodig.

Wil je de visie kennen achter de OVSG-toets dan kan je die hier lezen.

De OVSG-toets is een van de door de overheid gevalideerde toetsen.
Hoe je werk maakt van onderwijskwaliteit aan de hand van de toets lees je hier.
Een helder artikel over het meten van onderwijskwaliteit lees je hier.

Het Vlaams gemiddelde 2019

Basisscholen die meedoen aan de OVSG-toets kunnen hun resultaten vergelijken met het Vlaamse gemiddelde en met gemiddelden van scholen met gelijkaardige kenmerken.

Historiek OVSG-toets

Sinds 1995 maakt de pedagogische begeleiding van OVSG de OVSG-toets voor het einde van de lagere school. Het aantal deelnemende scholen is in 20 jaar tijd spectaculair gestegen. Ruim 940 scholen en zo’n 29 400 leerlingen nemen deel.
De toets is in de loop van de jaren steeds geëvolueerd dankzij de feedback van teams, leraren en de kinderen zelf. Zo is de toets uitgegroeid tot een ‘alle-talenten-toets’ die verschillende domeinen belicht en zowel cognitieve als praktische proeven omvat. Daarnaast krijgen scholen ook steeds meer tools om hun resultaten te analyseren en zo hun interne kwaliteitszorg te verbeteren.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs