Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Wat is de OVSG-toets?

De OVSG-toets is een alle-talenten-toets voor het zesde leerjaar in de basisschool. De toets bestaat zowel uit praktische proeven die de leerlingen in de loop van het schooljaar uitvoeren als pen- en papiertoetsen in juni. Via de toets worden een relevante set leerplandoelen (en dus ook eindtermen) bevraagd die zicht geven op de kwaliteit van het onderwijs in een school en de talenten van jongeren op het einde van de basisschool.
De OVSG-toets staat garant voor brede evaluatie, met andere woorden: alle domeinen waarvoor eindtermen zijn geformuleerd worden (vertrekkend van de leerplandoelen OVSG) getoetst. Concreet wordt dus niet alleen kennis bevraagd, maar worden ook vaardigheden in beeld gebracht zoals ICT-vaardigheden, technische vaardigheden (STEM), Frans communiceren, muzische vaardigheden, sportieve vaardigheden …
De OVSG-toets is elke keer een nieuw product en de vragen en opdrachten zijn telkens anders. Een specifieke voorbereiding is dan ook niet nodig.
Wil je de visie kennen achter de OVSG-toets dan kan je die hier lezen.
De OVSG-toets is een van de door de overheid gevalideerde toetsen.
Hoe je werk maakt van onderwijskwaliteit aan de hand van de toets lees je hier.
Een helder artikel over het meten van onderwijskwaliteit lees je hier.

Het Vlaams gemiddelde 2020

Basisscholen die meedoen aan de OVSG-toets kunnen hun resultaten vergelijken met het Vlaamse gemiddelde en met gemiddelden van scholen met gelijkaardige kenmerken. Lees meer over de toets 2020 en de impact van corona hier. Klik hier voor een overzicht van trends en bevindingen OVSG-toets 2020

OVSG-toets in tijden van corona

OVSG blijft de OVSG-toets 2020 integraal aanbieden zodat scholen zelf kunnen beslissen in welke mate ze geheel of gedeeltelijk de toetsmaterialen willen gebruiken voor hun kwaliteitszorgwerking.

Overwogen keuzes maken

De klassenraad bepaalt welke toetsen afgenomen worden. Hieronder vind je alvast enkele scenario's die inspirerend kunnen zijn bij het maken van keuzes.

 • Aansluitend bij de eigen kwaliteitswerking

  De school kiest voor de toetsen van de leergebieden/domeinen waar de school aan werkt. Dit kan vanuit de eigen kwaliteitswerking zijn (vb. analyse toets voorbije jaren, innovatietraject in de school …) of op basis van externe input (vb. aandachtspunt uit de schooldoorlichting).

 • Aansluitend bij de kwaliteitswerking van OVSG

  Als de school geen eigen keuze wenst te maken, pleit OVSG ervoor om te kiezen voor wiskunde meten, Nederlands lezen en mens en maatschappij, tijd. Zo krijgt OVSG meer resultaten en verhoogt de kwaliteit van de gemiddeldes die we na de toets ter beschikking stellen. Daarnaast kan de school vrij nog andere toetsen afnemen. Deze toetsen worden dit schooljaar ook digitaal afgenomen door een beperkte groep scholen. De resultaten van een digitale afname laten ons toe om feedback te geven op vraagniveau aan alle scholen.

 • Alle toetsen gespreid over de lange periode

  Door het verlengen van de afnameperiode kunnen scholen ervoor kiezen om de strakke planning te verlaten en toetsen te spreiden over de hele afnameperiode.

Elk van deze scenario's biedt scholen de mogelijkheid om te werken met deelgroepen of rekening te houden met plaatselijke situaties. De OVSG-toetsen kunnen echter niet afgenomen worden bij afstandsonderwijs of in de thuisomgeving!

Kwaliteitswerking na de toetsen

Na de afname bezorgen we extra materialen aan deelnemende scholen om met dit domein in de school aan het werk te gaan. Voor meten, lezen en tijd worden relevante referentiescores ter beschikking gesteld.
Voor alle andere domeinen en leergebieden hangt de relevantie van de referentiescores af van de gekregen input. Sommige scholen geven aan ongerust te zijn over de resultaten. Het spreekt voor zich dat de resultaten van de toetsen 2020 beoordeeld moeten worden in relatie tot de ongewone omstandigheden.

Het Vlaams gemiddelde 2019

Basisscholen die meedoen aan de OVSG-toets kunnen hun resultaten vergelijken met het Vlaamse gemiddelde en met gemiddelden van scholen met gelijkaardige kenmerken.

Historiek OVSG-toets

Sinds 1995 maakt de pedagogische begeleiding van OVSG de OVSG-toets voor het einde van de lagere school. Het aantal deelnemende scholen is in 20 jaar tijd spectaculair gestegen. Ruim 940 scholen en zo’n 29 400 leerlingen nemen deel.
De toets is in de loop van de jaren steeds geëvolueerd dankzij de feedback van teams, leraren en de kinderen zelf. Zo is de toets uitgegroeid tot een ‘alle-talenten-toets’ die verschillende domeinen belicht en zowel cognitieve als praktische proeven omvat. Daarnaast krijgen scholen ook steeds meer tools om hun resultaten te analyseren en zo hun interne kwaliteitszorg te verbeteren.

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs