Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Secundair onderwijs

Curriculumdossiers
Stoomcursus nieuwe eindtermen en leerplannen eerste graad
Ondersteunende materialen basisopties eerste graad
Stoomcursus modernisering 2de en 3de graad
Servicedocument eindtermen tweede en derde graad

Specifiek gedeelte

Keuze en bestelling leerplannen tweede graad
OVSG sloot overeenkomsten af met de andere onderwijsverstrekkers zodat stedelijke en gemeentelijke scholen leerplannen kunnen gebruiken van het GO!, van POV of Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Welk leerplan de school ook gebruikt, onze pedagogische begeleiding begeleidt de implementatie van een schooleigen curriculum.

Het beleidsteam kan het bestuur adviseren over de keuze voor een leerplan. OVSG ontwikkelde een sjabloon om hiervoor inhoudelijk advies te geven.
Document: Advies beleidsteam keuze leerplannen tweede en derde graad

De keuze van een leerplan verloopt via een gemeenteraadsbeslissing. OVSG ontwikkelde hiervoor een model.
Model gemeenteraadsbesluit voor de keuze van een leerplan

De leerplannen zijn door de verschillende onderwijsverstrekkers voor advisering bij de onderwijsinspectie ingediend. De leerplannen van POV en GO! kan je via hun website raadplegen. Voor studierichtingen waarvoor geen openbaar leerplan beschikbaar is, ondersteunde OVSG de scholen bij de indiening. De ingediende leerplannen zijn Ballet, Artistiek-creatieve bewerkingen en Diamantbewerking.

 

 

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs