Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

 

Secundair onderwijs

Curriculumdossiers
Stoomcursus nieuwe eindtermen en leerplannen eerste graad
Ondersteunende materialen basisopties eerste graad
Stoomcursus modernisering 2de en 3de graad
Servicedocument eindtermen tweede en derde graad

Specifiek gedeelte

Keuze en bestelling leerplannen tweede graad
OVSG sloot overeenkomsten af met de andere onderwijsverstrekkers zodat stedelijke en gemeentelijke scholen leerplannen kunnen gebruiken van het GO! of POV. Welk leerplan de school ook gebruikt, onze pedagogische begeleiding begeleidt de implementatie van een schooleigen curriculum.

Het beleidsteam kan het bestuur adviseren over de keuze voor een leerplan. OVSG ontwikkelde een sjabloon om hiervoor inhoudelijk advies te geven.
Document: Advies beleidsteam keuze leerplannen tweede en derde graad

De keuze van een leerplan verloopt via een gemeenteraadsbeslissing. OVSG ontwikkelde hiervoor een model.
Model gemeenteraadsbesluit voor de keuze van een leerplan

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs