Stop navigatie

Spelregels van een kwartetspel

Spelregels van een kwartetspel

1. De kaarten worden geschud en onder de spelers verdeeld. Het is mogelijk dat sommige spelers een kaart meer krijgen.

2. Een speler begint door aan een willekeurige andere speler een andere kaart te vragen van hetzelfde kwartet. Deze vraag wordt meestal als volgt geformuleerd: "Mag ik van (naam) van (de kwartetnaam) (de naam van de kaart)?" Als de gevraagde speler deze kaart heeft, moet hij deze geven en mag de vragende speler verder vragen. Als hij de gevraagde kaart niet heeft, mag die op zijn beurt gaan vragen.

3. Wie om een kaart vraagt, moet zelf al minstens een kaart uit dat kwartet bezitten.

4. Het is toegestaan, als misleiding, een ander een kaart te vragen die je zelf hebt, maar dat kost je dus wel een beurt. Tijdens het spel is het dus zaak om te onthouden wie van welk kwartet een kaart heeft en welke kaart van dat kwartet dat niet is.

5. Als een speler alle vier de kaarten van een kwartet heeft, maakt hij dit bekend en legt het kwartet op tafel. De speler die op het eind van het spel (als niemand meer losse kaarten heeft) de meeste kwartetten heeft, is de winnaar.

Er kan zich een situatie voordoen waarbij niet duidelijk is hoe het spel verder moet gaan:

  • Een speler maakt een kwartet en heeft geen kaarten meer in de hand. Het is nog steeds zijn beurt om kaarten te vragen, maar hij mag volgens de regels alleen vragen om kaarten uit een kwartet dat hij in de hand heeft.
  • Er zijn nog twee spelers over en er zijn nog twee of meer kwartetten onvoltooid. De speler die de beurt heeft kan nu alle resterende kwartetten winnen, wat als onrechtvaardig wordt beschouwd.

Als het spel met twee spelers gespeeld wordt, is een pot nodig. Beide spelers krijgen een aantal kaarten en de rest gaat in de pot. Als een speler een kaart vraagt die de ander niet heeft, mag hij een kaart uit de pot halen (en is de ander aan de beurt). Bovenstaande misleidingsvraag heeft hier als voordeel dat je een extra kaart mag pakken.

Door goed op te letten, kan men besluiten wie welke kaarten heeft.