Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Zelfs kleuters al met schoolrapport naar huis?

woensdag 17 april 2013

Steeds meer geven kleuterklassen de kinderen al een heus rapport mee naar huis. Ook het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG) gaat in tegen de trend van een doorgedreven rapportering voor kleuters. Volgens de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG hebben ouders recht op een duidelijke en snelle communicatie over hun kind, maar niet in de vorm van een ‘rapport’, waarin een beoordeling gegeven wordt over een geïsoleerd en vaststaand onderdeel of gegeven. Een rapport werkt eerder classificerend dan stimulerend.

Een rapport geeft aan welke kennis een kind bezit of in welke mate het een bepaalde vaardigheid heeft verworven. Een rapport vertelt evenwel niet hoe een kind zich voelde, zich gedroeg, wat het leerde over een periode van verschillende jaren. Zeker niet als op het rapport ook nog eens vermeld staat wat ‘nog iets beter kan’ of wat een ‘aandachtspunt’ is. Daar heb je echt geen rapport voor nodig om dat nog eens duidelijk te maken.

De pedagogische begeleidingsdienst basisonderwijs van OVSG pleit voor een professionele kleuterleraar, die doelgericht aan de slag gaat met de kleuter en die een goed zicht heeft op het ontwikkelingsverloop van elk kind. Een kleuter evolueert voortdurend en het is de opdracht van de leraar om die ontwikkeling te monitoren, te ondersteunen en te stimuleren. Wij pleiten er dan ook voor om regelmatig hierover naar en met ouders te communiceren. Daarbij wordt de totaliteit van het kind bekeken en besproken. De verdere ontwikkeling van de totale persoonlijkheid en de gedeelde verantwoordelijkheid daarvoor moeten onderwerp zijn van dit gesprek.

Lees in dit verband ook het artikel ‘Kleuters toetsen: hoe en waarom?’ (Imago, nummer 3, maart 2013, p. 22).

Nike Air Penny 6

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs