Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG gaat niet akkoord met het ontwerp van decreet over bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

donderdag 11 oktober 2012

Ook in deze begroting wordt in de sector onderwijs bespaard door van de werkingsmiddelen te desindexeren en dit voor de derde keer op korte termijn. Dit treft deze instellingen in de kern van hun werking omdat het recurrente effect de werkingsmiddelen op lange termijn aantast.

OVSG meent echter dat de kerntaken binnen onderwijs ten allen tijde gevrijwaard dienen te worden en dat besparingen in de perifere uitgaven van het beleidsdomein moeten worden gezocht. Binnen dezelfde logica dienen de nadelige effecten van deze en voorgaande desindexaties zo snel mogelijk ongedaan gemaakt te worden.

Voor het DKO geeft deze besparing een extra wrang gevoel. In deze sector innen de academies immers de inschrijvingsgelden voor de centrale overheid en krijgen ze van de Vlaamse Gemeenschap een minimaal bedrag hiervan als werkingsmiddelen teruggestort.
Wij stellen vast dat de cursisten wel een geïndexeerd inschrijvingsgeld dienen te betalen, maar dat het aandeel dat Vlaanderen aan de sector terugstort verminderd wordt.
Bovendien ligt het – net omwille van het feit dat cursisten inschrijvingsgeld betalen - gevoelig voor academies om de extra kosten aan de cursist aan te rekenen.

NIKE AIR MAX

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs