Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Moet vrije keuze worden ingeperkt omwille van besparingen?

dinsdag 2 december 2014

De christelijke onderwijsvakbond stelt dat de vrijheid van onderwijs een duur goed is in tijden van besparing. COC stelt voor om minimumnormen voor de minimumpakketten in het secundair onderwijs op te leggen, zodat het lesgeven voor te kleine groepen leerlingen niet meer kan.

Wat is de reactie van OVSG?

Dat er te veel studierichtingen zijn in het secundair onderwijs, daar zijn vakbonden en inrichtende machten het over eens. Die veelheid van keuzes komt een goede studieoriëntering overigens niet ten goede. Ouders en leerlingen ervaren het aanbod als onoverzichtelijk. Het reduceren van het aantal studierichtingen maakt deel uit van het masterplan voor het secundair onderwijs.

De minimumpakketten zijn ontstaan als gevolg van de vrije keuze. Nu al is in bepaalde regio’s het aanbod in het officieel onderwijs schaars of onbestaand. Hieraan tornen is de vrije keuze in het secundair nog verder op de helling plaatsen en dat terwijl ouders en leerlingen niet verplicht kunnen worden godsdienst te volgen – nog steeds een verplicht vak – als dat niet overeenstemt met hun overtuiging.

Daarom moet er in het secundair onderwijs meer samenwerking mogelijk gemaakt worden. Deze samenwerking moet groeien van onderuit en opgebouwd worden tussen evenwaardige partners. De verschillen tussen gefinancierd en gesubsidieerd officieel onderwijs vormen hiervoor momenteel eerder een belemmering. 

Cheap Nike Air Max 2017 For Online Sale

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs