Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Gemeenten geven hun onderwijs niet zomaar op

woensdag 28 augustus 2013

In De Morgen van 27/8 stond te lezen dat gemeenten ‘massaal’ hun onderwijs afstoten. OVSG, de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, ziet dat anders. Even naar de feiten.

Bij de start van een legislatuur en onder een nieuwe meerderheid denken gemeenten na over hoe ze hun beleid willen voeren en wat dat mag kosten. Deze keer zijn ze ook voor het eerst verplicht een meerjarenplanning te maken in het kader van de beheers- en beleidscyclus. Bovendien zijn besparingen nodig. Dus wordt gekeken naar de prijs van de gemeentelijke dienstverlening. Wat kosten huisvuilophaling, zorgcentra en ook onderwijs aan de gemeente? Het getuigt van goed bestuur dat dit wordt afgewogen.

Als gemeenten hun rekeningen gemaakt hebben, kiezen ze er meestal voor om onderwijs te blijven inrichten. Op 1 september kent OVSG één voorbeeld van een gemeente die haar onderwijs effectief afgestoten heeft. Nog steeds organiseren dus 262 van de 308 gemeenten onderwijs, 237 daarvan basisonderwijs. Net zo goed zijn er steden en gemeenten die méér gaan investeren. De steden Antwerpen en Gent investeerden fors, maar ook kleinere gemeenten openen een extra vestigingsplaats of starten een kleuterschool. Schaarbeek startte opnieuw een Nederlandstalige gemeenteschool. Ook neemt de gemeente soms een school van een ander net over.

De gemeenteschool is dan ook een cruciale schakel in de samenlevingsopbouw. Vanuit het onderwijs kan de gemeente een integraal beleid voeren voor alle kinderen, jongeren en volwassenen. Een goed onderwijsaanbod is voor jonge gezinnen een argument om zich ergens te vestigen. De gemeenteschool heeft bovendien alle troeven om een echte brede school te worden. Het is perfect mogelijk om heel wat gemeentelijke dienstverlening in of rond de school uit te bouwen: de bibliotheek, kinderopvang, de academie, sport … Ook mobiliteit, ruimtelijke ordening, sociale zaken zijn verbonden met onderwijs. Een gemeente die een integraal beleid wil voeren, zal haar onderwijs dus niet laten vallen.

Terug naar de kosten. In vergelijking met andere beleidsdomeinen wordt onderwijs goed gesubsidieerd. De Vlaamse overheid betaalt de personeelskosten. De werkingskosten zijn de laatste decennia behoorlijk gestegen. En dan is er natuurlijk het schoolgebouw, een dure post. Maar toch: voor bouw en renovatie krijgt de gemeente 60 tot 70 % subsidies. Als enige heeft de gemeente ook hier een bijzondere troef. Ze kan het schoolgebouw multifunctioneel uitbouwen zodat ook kinderopvang, sport of zelfs woongelegenheid in het gebouw kunnen worden aangeboden. Zo wordt het geld uitstekend besteed en staan de dure gebouwen niet leeg na schooltijd of in de vakanties.

Tachtig procent van de gemeenten blijft voor onderwijs gaan. Dat officieel basisonderwijs een kernopdracht is van de gemeente was overigens afgesproken in het Kerntakendebat van 2003. De gemeente organiseert dienstverlening voor de burger vanaf zijn geboorte tot zijn oude dag. Logisch dat onderwijs niet mag ontbreken.

adidas

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs