Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Centra voor leren en werken: samen tegen vroegtijdig schoolverlaten

vrijdag 11 oktober 2019

De Vlaamse regering schrijft in het regeerakkoord dat ze werk wil maken van het verder terugdringen van ongekwalificeerd schoolverlaten. Een doelstelling die we enkel kunnen aanmoedigen.

De Centra voor leren en werken (CLW’s) met deeltijds beroepsonderwijs en leertijd zijn hiervoor de aangewezen partners. Bij de invoering van duaal leren wou de overheid aanvankelijk het stelsel van leren en werken integreren in het duaal leren. Dit terwijl het hier om twee totaal verschillende doelgroepen gaat. De jongeren in het stelsel leren en werken hebben extra zorgbehoeften waardoor ze niet in een schoolcontext of aanloopfase kunnen functioneren. Vaak gaat het om jongeren die schoolmoe zijn, zonder getuigschrift van tweede graad, met problematische thuissituaties, uit oorlogsgebieden, ex-OKAN leerlingen,… Kortom, jongeren die nood hebben aan individuele begeleiding.

De CLW’s beschikken over specifieke expertise voor deze doelgroep. Zo kunnen de jongeren in een aangepaste context begeleid worden, of in een flexibel traject stappen in een beschermde en kleinschalige omgeving. De organisatie van die individuele trajecten is de sterkte van het deeltijds beroepsonderwijs (DBSO). Duaal leren daarentegen kijkt naar de arbeidsrijpheid/arbeidsbereidheid en biedt voor de leerling die hiervoor nog wat meer tijd nodig heeft, een aanloopfase. Die aanloopfase lost evenwel niet de vele andere drempels op voor de jongere in het stelsel leren en werken.

Het is dan ook niet evident om DBSO en leertijd in te kantelen in duaal leren. De leerlingen zouden ondergebracht worden in een aanloopfase, die zo open en flexibel mogelijk moet worden georganiseerd en afgestemd op de noden van die jongeren. De jongeren zouden tevens de kans moeten kunnen krijgen om na de aanloopfase terug te keren naar het voltijds onderwijs. Ook zouden de jongeren certificaten of deelcertificaten moeten kunnen behalen zonder een attest van de tweede of derde graad. Dit stelt hen in staat om kwalificaties te behalen die hen voorbereiden voor de arbeidsmarkt. Op dit ogenblik is dat niet mogelijk bij duaal leren. Daarnaast stelt zich een probleem voor jongeren die de kwalificaties in de tweede graad DBSO niet behalen maar wel arbeidsrijp/arbeidsbereid zijn. Leerlingen zonder kwalificatie kunnen in principe niet doorstoten naar duaal leren in zijn huidige vorm. Het is geen oplossing om ze onder te brengen in de aanloopfase.

Een spoedtelling bij het begin van het schooljaar bevestigt het verschillende doelpubliek van de CLW’s en het duaal leren. Slechts 2,9 % van de totale populatie van de DBSO leerlingen is ingeschreven in een duale opleiding. Deze bezorgdheden worden dan ook gedeeld door zowel de besturen als de CLW’s als de Vlaamse Onderwijsraad.

>> Lees het advies van de Vlaamse Onderwijsraad

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs