Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Deeltijds kunstonderwijs

De pedagogische begeleiding van OVSG ontwikkelde in cocreatie met directeurenverenigingen, leraren en directies nieuwe leerplannen die overeenstemmen met het nieuwe decreet. Ze zijn goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Deze leerplannen staan op het extranet van OVSG en op een platform voor leraren dko. Besturen en directies hebben al een login gekregen voor dit lerarenplatform. Leraren kunnen die opvragen bij hun directie of een mailtje sturen naar brigitte.lemmens@ovsg.be met vermelding van de academie waar ze voor werken.

Het DKO-Kompas is een door OVSG ontwikkelde praktijkgerichte online tool die je inspireert en op weg helpt om de nieuwe onderwijsdoelen te realiseren en evalueren. Wie een vorming volgt, kan dit schooljaar al het DKO-Kompas gebruiken. Deze dynamische tool wordt nog verder aangevuld en uitgebreid.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs