Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Deeltijds kunstonderwijs

De pedagogische begeleiding van OVSG ontwikkelde in cocreatie met directeurenverenigingen, leraren en directies nieuwe leerplannen die overeenstemmen met het nieuwe decreet. Ze zijn goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Deze leerplannen staan op het extranet van OVSG en op een platform voor leraren dko. Besturen en directies hebben al een login gekregen voor dit lerarenplatform. Leraren kunnen die opvragen bij hun directie of een mailtje sturen naar brigitte.lemmens@ovsg.be met vermelding van de academie waar ze voor werken.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs