Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Weer meer leerlingen naar de academie in 2014-2015

donderdag 17 maart 2016

Voor het 21ste schooljaar op rij bracht OVSG feiten en cijfers uit het deeltijds kunstonderwijs samen. In schooljaar 2014-2015 steeg het totale aantal leerlingen licht tot 175 804. De stijgende lijn die het deeltijds kunstonderwijs al tien jaar kent, zet zich door. Wat valt nog op? Enkele tendensen uit ‘Cijfers in het deeltijds kunstonderwijs XXI’.

Kunstacademie in opmars

In totaal tellen we in Vlaanderen en Brussel 168 academies waarvan 90 academies voor muziek, woordkunst en dans, 65 academies voor beeldende kunst en 13 kunstacademies. Het aantal ‘kunstacademies’, een nieuwe organisatievorm sinds 2009 waarin zowel de beeldende kunsten als de podiumkunsten worden aangeboden, blijft groeien. Ook begin dit schooljaar kwamen er drie kunstacademies bij, nl. in Dilbeek, in Dilsen-Stokkem en in Izegem. Deze academies voor podiumkunsten zijn uitgebreid met beeldende kunst, hetzij door programmatie van de studierichting beeldende kunst, hetzij door de overheveling van een filiaal.

Gemeente investeert in dko

149 (of 88,6%) van de 168 academies worden bestuurd door steden en gemeenten. Steden en gemeenten investeren van oudsher fors in hun dko. Uit ramingen van OVSG blijkt dat het om 17 miljoen euro op jaarbasis gaat voor investering in infrastructuur. Op elke voltijdse administratieve kracht in de academie die de Vlaamse overheid subsidieert, betalen de gemeenten daarbovenop gemiddeld genomen de lonen van drie extra FTE (voltijds equivalenten). Het aanbod is verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Op 1 september 2015 hadden 272 gemeenten (of 83,1%) een instelling of een filiaal van het dko. Wie naar de academie wil, hoeft dus meestal niet ver te reizen.

Beeldende Kunst stijgt – viool wordt populairder

De tendens in de leerlingencijfers is al jaren stijgend. Na tien schooljaren van groei en een lichte daling in 2008-2009, stijgen de cijfers vanaf 2009-2010 elk schooljaar. Die stijging is dit jaar volledig op het conto van de beeldende kunsten te schrijven (+1,86%). Muziek, woordkunst en dans dalen lichtjes.

Twee derden van de leerlingen in het dko zijn meisjes of vrouwen; in woordkunst loopt dat op tot 72,4% en in dans zelfs tot 97,5%. Wat de leeftijden betreft, merken we dat muziekacademies minder volwassenen (21,5 % ouder dan 18 jaar) aantrekken dan academies voor beeldende kunst (30% ouder dan 18). Maar de grootste groep dko’ers zijn en blijven de kinderen en jongeren: 1 op 5 lagereschoolkinderen gaat naar de academie.

Het percentage van de bevolking dat naar de academie gaat ligt het hoogst in West-Vlaanderen met 2,78%. Als we alleen kijken naar de getalsterkte, dan telt de provincie Antwerpen met 47 479 (27,17% van het totale aantal) het meeste dko-leerlingen.

Bij de instrumenten die het goed doen, bezetten piano, gitaar en viool het podium. Viool springt over dwarsfluit dat vorig jaar nog op de derde plaats stond van de meest gevolgde instrumenten. In de beeldende kunst blijkt keramiek een groeier en ook ‘hout-meubel’ groeit al enkele jaren: van 48 leerlingen in 2007-2008 naar 109 vorig schooljaar.

6 op 10 dko-leraren zijn vrouw

In het dko zijn 6162 hoofdelijke leerkrachten tewerkgesteld, voor het grootste deel vrouwen (58,58%). Met een aandeel van 1010 vijfenvijftigplussers zal het beroep de komende jaren ongetwijfeld een verjonging kennen.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ‘Het deeltijds kunstonderwijs is springlevend en volop in beweging. Sinds het schooljaar 2009-2010 stijgt het totale aantal inschrijvingen. De gedrevenheid en de artistieke expertise van de leraren en de directeurs liggen mee aan de basis van dit succes. Zij prikkelen jongeren en volwassenen tot creativiteit en leiden leerlingen op tot kunstbeoefenaars met veel vakmanschap, creativiteit en verbeeldingskracht.’

Algemeen directeur van OVSG Patriek Delbaere: ‘Steden en gemeenten zijn trots op hun academies, vaak het hart van een bloeiend socio-cultureel leven. In 83,1% van de gemeenten kun je naar een academie of naar een filiaal ervan.'

Womens Nike Cortez

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs