06/10/2023

Masters voor de klas versterken basisonderwijs

Een leerloopbaanladder, waarbij iemand start als onderwijsassistent en doorgroeit naar gekwalificeerd lesgever, biedt kansen. Ook masters kunnen hier een deel van uitmaken. Het initiatief van de minister en enkele universiteiten en hogescholen, vandaag aangekondigd in De Morgen, is een stap in de goede richting. 

Leerkracht buigt voorover aan de bank van een leerling en helpt hem.
SBS De Notelaar, Aalst

Een leerloopbaanladder kan motiverend en waarderend werken. Iemand kan bijvoorbeeld starten als onderwijsassistent en vervolgens doorgroeien naar gekwalificeerd leraar of leidinggevende worden. Zo staat het in het OVSG Memorandum 2024. Ook masters kunnen een deel van uitmaken van deze ladder.

Met masters en permanente professionalisering versterken we het basisonderwijs met inhoudelijke competenties zoals datageletterdheid. Een master is complementair aan de professionele bachelors en dat versterkt het hele schoolteam. Vooraleer je aan de masteropleiding kan beginnen, is het dan ook essentieel dat je eerst de professionele bachelor volgt.

Masters kunnen naast hun rol als leraar van hun schoolleider een mandaat krijgen om bepaalde klasoverstijgende taken op te nemen of processen te leiden die aansluiten bij hun expertise. Ook een differentiatie in loon is noodzakelijk. Een masteropleiding kan ten slotte bijdragen aan het verbeteren van de status van het lerarenberoep.