Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs van start

donderdag 5 maart 2020

De geïndexeerde tarieven van het inschrijvingsgeld zijn bekend. Voor het schooljaar 2020-2021 gelden in het deeltijds kunstonderwijs de volgende tarieven na indexatie per domein (leeftijden op 31/12/2020): 

25 jaar of ouder: 

 • Gewoon tarief: 318 euro (i.p.v. 314 euro) 

 • Verminderd tarief: 134 euro (i.p.v. 132 euro) 

18 jaar of ouder, maar jonger dan 25 jaar: 

 • Steeds verminderd tarief: 134 euro (i.p.v. 132 euro) 

Jonger dan 18 jaar: 

 • Gewoon tarief: 68 euro (i.p.v. 67 euro) 

 • Verminderd tarief: 44 euro (i.p.v. 43 euro) 

Tussen haakjes staan de tarieven voor het schooljaar 2019-2020. 

De voorwaarden en bewijsstukken voor het verminderd inschrijvingsgeld zijn niet gewijzigd.  

Meer informatie vind je in punt 6 van de omzendbrief DKO/2018/03:  Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs

Sinds 1 maart kunnen de inschrijvingen voor het deeltijds kunstonderwijs voor volgend schooljaar starten. Het schoolbestuur legt de startdatum zelf vast en maakt deze tijdig bekend. Bij de inschrijving moet de academie de leerling/ouders informeren over een aantal verplichte elementen. Dit kan schriftelijk of elektronisch, bijvoorbeeld via de website. 

 • De juridische aard en de samenstelling van het schoolbestuur. 

 • Het artistiek-pedagogisch project van de academie: de leerlingen moeten zich hier uitdrukkelijk akkoord mee verklaren. 

 • Het academiereglement: de leerlingen moeten zich hier uitdrukkelijk akkoord mee verklaren. 

 • De organisatie van de leeractiviteiten. 

 • Het inschrijvingsgeld, het recht op verminderd inschrijvingsgeld, de vereiste bewijsstukken en de eventuele bijdrageregeling. 

 • Desgevallend de samenstelling van de academieraad. 

 • Desgevallend het feit dat voor de academie een aanvraag tot voorlopige erkenning werd ingediend of verkregen. 

Vergeet niet om waar nodig de capaciteit van de opleidingen te verlagen zodat je wat marge hebt. Je hebt namelijk nog geen zicht op de omkadering voor volgend schooljaar en de impact van de solidariteitsfactor. Meer info over capaciteit vind je in de FAQ DKO Capaciteit op het OVSG Extranet. Je leest er ook hoe deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd tot het niveau van de directeur. 
 
Vraag bij de inschrijving ook naar de opleidingen die de leerling desgevallend al eerder volgde in het DKO en naar de resultaten ervan. De academie moet deze gegevens namelijk aan Agodi bezorgen. 

Heb je vragen? Mail naar kathleen.cherlet@ovsg.be of jur.dko@ovsg.be

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs