05/12/2023

OVSG in actie voor betere PISA-resultaten

De resultaten van de PISA-onderzoeken blijven dalen. Voor wiskunde behoren Vlaamse 15-jarigen tot de subtop, voor wetenschappen en leesvaardigheid zitten we eerder in het midden. Onze pedagogisch begeleiders blijven elke dag samen met de teams aan het werk om het tij te keren. Zij werken hierbij vanuit actuele, wetenschappelijke inzichten. 

Leerlingen in GTI Beveren zitten aan hun bank tijdens de les Frans.© GTI Beveren

OVSG zette de voorbije jaren sterk in op taal en wiskunde. Dat komt duidelijk tot uiting in het nieuwe leerplan Leer Lokaal, dat momenteel wordt uitgerold in onze basisscholen. Voor wetenschappen en lezen ontwikkelden we de publicaties STEM in je klas en De beste lezers zitten in mijn klas!, die we koppelen aan professionalisering en begeleiding voor leerkrachten, wat leidt tot effect in de klas. Ook in het secundair onderwijs moeten we de aandacht voor taal en wiskunde doorzetten. Elke leraar, van elk vak, is een taalleraar. 

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: We zijn ervan overtuigd dat onze inspanningen in het basisonderwijs, gecombineerd met de modernisering van het secundair onderwijs, op termijn tot betere resultaten zullen leiden. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn een oplossing voor het lerarentekort en voldoende implementatietijd. De nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs waren hierbij geen schoolvoorbeeld, want pas in juli gestemd om dan al in september in te gaan. Vertrouw scholen en geef hen de tijd en leerkrachten om de verandering waar te maken.”

Modernisering secundair onderwijs

De impact van corona is duidelijk merkbaar in deze resultaten. Het gemiddelde in alle OESO-landen daalde de afgelopen jaren, maar in Vlaanderen is dat nog net iets sterker. Omdat deze peiling in 2022 werd afgenomen, is het nog te vroeg om een effect van de modernisering te zien. 

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: Ik maak me zorgen over het beroepsonderwijs waar een meerderheid van leerlingen de minimum basisgeletterdheid niet haalt. We trokken al eerder aan de alarmbel over de B-stroom. Deze groep van kwetsbare leerlingen verdient alle aandacht zodat ook zij een succesvolle loopbaan kunnen uitbouwen. We hebben nood aan extra sterke leerkrachten die de vaardigheden en de didactiek onder de knie hebben om met deze specifieke groep leerlingen te werken.”