17/10/2023

Moeilijke gesprekken over actua in de klas

Door de oorlog in het Midden-Oosten en de aanslag in Brussel krijgen leerkrachten vandaag heel wat op hun bord. Leerlingen stellen zich maatschappelijke en geopolitieke vragen. Ze zijn angstig of ze reageren fel op de leerkracht of op andere leerlingen. Hoe ga je daar mee om?

GTI Beveren jongens speelplaats© AnnSnauwaert
Jongens op de speelplaats van GTI Beveren

Als je vragen hebt over hoe je het best in dialoog kunt gaan over deze complexe thema’s, kun je terecht bij je anker van de pedagogische begeleiding.

Algemene informatie vind je op de themapagina Polarisering en radicalisering voorkomen. Zo bieden de zeven krachtlijnen uit onze leidraad actief pluralisme een bron van inspiratie om in de klas respectvol met elkaar in gesprek te gaan. 

Op onder​wijs​.vlaan​de​ren​.be vind je hulp en leermiddelen, kapstokken voor je schoolbeleid en een canvas voor noodplanning. 

Ook ouderkoepel KOOGO biedt een aantal filmpjes over verbinding, polarisering en fake news.

VRT NWS geeft zeven tips om met kinderen over heftig nieuws te praten.

De Vlaamse overheid voorziet een gratis, bijkomend ondersteuningsaanbod voor gemeenten en steden via een expertenpool gewelddadige radicalisering/​extremisme.