19/12/2023

Commissie van Wijzen: draagvlak voor een new deal’ groeit

Op 18 december stelde de Commissie van Wijzen haar rapport Prioriteit voor professionaliteit’ voor. Het brengt 70 voorstellen in een geïntegreerd geheel die het lerarentekort het hoofd moeten bieden en een hedendaags personeelsbeleid in onderwijs mogelijk maken.

Sterrebeek wiskundeles

Veel van de aanbevelingen hebben we met OVSG en de andere onderwijsverstrekkers al zelf gedaan. We appreciëren dat het rapport vertrekt vanuit vertrouwen in de professionaliteit van directies en teams”, zegt Walentina Cools. De principes en krachtlijnen kunnen de basis vormen voor een nieuw onderwijspact. Lees de gezamenlijke reactie van OVSG, GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en OKO.

Verdiep je verder