Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Ouderbevraging bevestigt belang van levensbeschouwing en burgerschapsvorming op school

vrijdag 20 april 2018

20 april 2018

KOOGO, de koepel van ouderverenigingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen en de VOO, vereniging voor openbaar onderwijs in Nederland, deden een bevraging bij ouders naar levensbeschouwing, burgerschapsvorming en diversiteit op school. Uit de grote respons blijkt hoe belangrijk deze thema’s ook voor ouders zijn. De bevindingen van de bevraging sluiten aan bij de visie van OVSG op levensbeschouwelijk onderwijs, burgerschapsvorming en de meerwaarde van diversiteit.

De bevraging bij ouders over deze actuele thema’s levert een interessante bijdrage aan het publieke debat naar aanleiding van de vernieuwing van de eindtermen. Tot nu bleef de mening van ouders over deze thema’s immers onderbelicht. Algemeen blijkt dat 91,3% van de 1847 ouders van stedelijke, gemeentelijke en provinciale scholen die deelnamen aan de bevraging, vinden dat levensbeschouwelijke vorming een plaats moet krijgen op school. Slechts een minderheid (8,6%) zou liever geen levensbeschouwing op school zien. Ook om hun kinderen mee te vormen tot actieve, mondige burgers rekenen ouders op de school, zo blijkt uit de reacties (96,6%). Ook zien ze de school als een plaats van ontmoeting waar hun kinderen leren omgaan met verschillen en waar ze in contact komen met verschillende visies en opvattingen.

Daarmee liggen de bevindingen van deze bevraging in de lijn van de eerdere engagementen, de neutraliteitsverklaring en de visie van OVSG.

Om de dialoog tussen levensbeschouwelijke vakken te stimuleren, ondertekende OVSG mee de engagementsverklaring over interlevensbeschouweliike dialoog in 2016. Stedelijke en gemeentelijke scholen werken aan verbinding tussen de verschillende levensbeschouwelijke vakken en de leraren van de erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer werken samen projecten uit. Een aanpak op school waarbij wordt uitgegaan van het gemeenschappelijke in de levensbeschouwingen blijkt ook de voorkeur weg te dragen van de ouders. Schoolbesturen en scholen evolueren in de richting van actief pluralistisch onderwijs. De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunt hen hierbij door begeleiding en vorming.

De belangstelling van ouders voor burgerschapsvorming sluit aan bij het element ‘democratisch burgerschap’ uit de neutraliteitsverklaring die door 205 stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen ondertekend werd. Opvallend is dat een meerderheid van de bevraagde ouders (67,2%) vindt dat burgerschapsvorming best vakoverschrijdend aan bod komt, eerder dan in een apart vak.

Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG:

‘De bevraging van KOOGO is voor ons interessant. Nooit eerder zijn ouders op zo’n schaal hierover bevraagd. Uit de grote respons blijkt dat deze thema's leven bij de ouders van stedelijke en gemeentelijke scholen. We stellen vast dat de bevraagde ouders belang hechten aan levensbeschouwelijke vakken op school én aan burgerschapsvorming. Voor OVSG bevestigt dat het standpunt dat we al in 2016 innamen, nl. dat levensbeschouwelijke vakken en interlevensbeschouwelijke dialoog thuishoren op school. Net zo goed moet burgerschapsvorming deel uitmaken van het curriculum. In de nieuwe eindtermen wordt dat een ‘te realiseren competentie’. Scholen zullen moeten aantonen hoe ze dit bereiken bij hun leerlingen. Dat vinden wij een goede zaak. Zodra deze eindtermen definitief vastliggen, zullen wij ze vertalen in onze leerplannen. Dit zal onze besturen en scholen stimuleren om blijvend werk te maken van een sterk lokaal en verbindend pedagogisch project.'

 

Meer informatie?

Resultatenverslag door KOOGO op www.koogo.be of Hannelore Lambrighs - 0474 56 91 65

Vragen voor OVSG? anne.berckmoes@ovsg.be – 0496 10 40 80

Air Jordan Westbrook 0.2

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs