Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuw decreet DKO met kansen en pijnpunten

donderdag 30 november 2017

Het decreet voor het deeltijds kunstonderwijs kwam tot stand na breed overleg met directies, pedagogische begeleiding en beleid. Het bevat veel troeven voor het DKO van de toekomst én een aantal pijnpunten. Diverse besluiten van de Vlaamse regering over de uitvoering van dit decreet zitten nu in een ontwerpfase. De onderhandelingen hierover (begin 2018) zullen cruciaal zijn om nog een aantal elementen op de agenda te plaatsen.

  • Het is een goede zaak dat een nieuw decreet voor het DKO dichtbij de finale zit. Daar wordt sinds 2003 aan gewerkt en nu is de introductie (september 2018) in zicht. Het DKO zal via dit decreet volwaardig onderwijs worden en dat heeft heel wat voordelen voor leerlingen en academies. Zo zullen academies vanaf nu kwalificaties kunnen uitreiken.
  • Dat de instapleeftijd voor alle leerlingen zou verlaagd worden naar zes jaar, is een aspect dat besturen en directeurs al lang vragen. Dat wordt nu mogelijk, maar net dat brengt meteen een pijnpunt met zich mee voor de academies Muziek en Woordkunst-drama. Voor Beeld kon je al eerder op 6 naar de academie, voor de podiumkunsten zullen kinderen vanaf 6 jaar nu ook kunnen instappen, maar de academies ‘podiumkunsten’ krijgen hiervoor geen extra middelen omdat vanaf het begin is bepaald dat de hervorming DKO budgetneutraal 1 moest zijn. De eerste en tweede graad van de domeinen Muziek en Woordkunst-drama hebben een ontoereikende omkadering om de klasgrootte aanvaardbaar te houden.
  • De vernieuwing zal voor academies méér werk met zich meebrengen, bv. samenwerken met het leerplichtonderwijs, nieuwe eindtermen en leerplannen implementeren … Toch krijgt de academie nog steeds geen middenkader. Academies lossen dat probleem op door uren voor pedagogische coördinatie in te richten. Nu wordt echter gesteld dat die tot 3% beperkt moeten worden. OVSG pleit ervoor om deze bepaling pas te laten ingaan als er een middenkader voor de academies is voorzien.
  1. Binnen de begroting van 2016 bedroeg de overheidssubsidiëring voor het deeltijds kunstonderwijs 236 866 000 euro, of 2,15% van het totale onderwijsbudget.

Zie ook het OVSG-standpunt na het afsluiten van het protocol.

Air Jordan

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs