Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Middelen voor scholenbouw op basis van behoeften

donderdag 8 oktober 2015

Vandaag vindt in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats naar aanleiding van de conceptnota over het Masterplan Scholenbouw. Patriek Delbaere, algemeen directeur van de Onderwijskoepel van steden en gemeenten, stelt dat vraag, aanbod én financiële middelen op elkaar afgestemd moeten worden.

Voorafgaand aan de conceptnota deden VVSG en OVSG in een gezamenlijke visietekst vijf concrete voorstellen aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs. Die zijn in de conceptnota deels overgenomen. We kunnen ons vinden in de drie essentiële doelen: de toestand van het bestaande schoolpatrimonium verbeteren, voor bijkomende plaatsen zorgen met het oog op capaciteitsuitbreiding en de multifunctionaliteit van nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen waarborgen. Stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen pleiten al lang voor het multifunctionele schoolgebouw dat ook buiten de schooluren ten dienste staat van de lokale gemeenschap. Dat neemt niet weg dat er nog een weg moet worden afgelegd om te komen tot een gedragen masterplan.

De steden en gemeenten kunnen een sleutelrol spelen om te komen tot een duurzaam langetermijnbeleid. Lokale besturen kennen het best de noden en opportuniteiten op het vlak van onderwijs en van andere beleidsdomeinen (werken, wonen, kinderopvang, jeugd en vrije tijd …). De capaciteitsmonitor van minister Crevits bevat een aantal elementen voor een behoeftenonderzoek. Dit is een goede aanzet maar niet voldoende. Hierop moet verder gewerkt worden, ook al is dat een werk van lange adem.

Op basis van de behoeften moeten dan structureel bijkomende middelen ingezet worden. Een Vlaams meerjarenbudget met gestaag groeipad is nodig zodat een efficiënte uitwerking van de bouwdossiers kan volgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de diversiteit van de schoolbesturen. En ten slotte: dat bouwen en verbouwen geld kost, kunnen we niet uit de weg gaan. We zullen pas een duidelijk zicht krijgen op de ambities van de Vlaamse regering voor scholenbouw als daar ook een financieel traject aan gekoppeld is.

adidas

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs