Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Het deeltijds kunstonderwijs krijgt zijn decreet

vrijdag 12 mei 2017

De Vlaamse regering keurde het voorontwerp van decreet over de vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs goed. Steden en gemeenten die investeren in hun academies kunnen voortbouwen aan een toegankelijk, dynamisch en kwaliteitsvol DKO voor de toekomst.

‘Het deeltijds kunstonderwijs is het laatste onderwijsniveau dat nu een decretale basis krijgt. Het feit dat via dit decreet het DKO wordt verankerd binnen het beleidsdomein Onderwijs is een goede zaak’, stelt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG. Daarom worden nu einddoelen en in een later stadium leerplannen ontwikkeld.

Leerlingen gaan met verschillende verwachtingen naar de academie. Ze willen doorstromen naar het hoger kunstonderwijs, ze willen als amateur hun kunst beoefenen of ze komen op de arbeidsmarkt terecht. Het nieuwe deeltijds kunstonderwijs komt tegemoet aan die verschillende leerlingenprofielen. In de toekomst zullen ze daarvoor op de juiste manier gekwalificeerd worden. Zij die doorstromen naar de amateurkunsten of arbeidsmarkt krijgen een beroepskwalificatie, leerlingen die doorstromen naar het hoger kunstonderwijs krijgen een deel van een onderwijskwalificatie.

'In de toekomst zullen alle kinderen kunnen instappen op 6 jaar, en daar zijn wij zeer tevreden over',  aldus Katrien Schryvers, voorzitter van OVSG. 'Tot nu toe kon dit enkel voor Beeldende Kunst en Dans, maar niet voor Muziek en Woordkunst. Het gevolg was dat heel wat gemeenten zelf dat aanbod organiseerden en bekostigden. Door de veralgemening naar de leeftijd van 6 jaar, krijgen alle kinderen al vroeg de kans om te proeven van kunstvormen en zich creatief te ontplooien.'

Dit voorontwerp werkt vooral de inhoud en de structuur van een vernieuwd DKO uit. Wat het effect is voor het personeel of voor de infrastructuur is niet opgenomen, maar nu het DKO verankerd wordt binnen Onderwijs, zullen daar allicht mogelijkheden komen de volgende jaren. Als we zicht krijgen op de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering, kunnen we de concrete gevolgen voor de academies nog beter inschatten.

We tellen in Vlaanderen en Brussel 169 academies waarvan 149 bestuurd worden door steden en gemeenten. De belangstelling stijgt al jaren. In schooljaar 15-16 ging het in totaal over 177 798 leerlingen en 5400 leraren (FTE). Lees voor meer cijfers ons persbericht.

Voor een reactie kunt u terecht bij algemeen directeur patriek.delbaere@ovsg.be (gsm 0495 27 72 02)

Anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatie, 0496 10 40 80.

Air Jordan XXX 30 Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs