Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Conceptnota zet dko op weg naar de toekomst

vrijdag 21 augustus 2015

In 2013-2014 volgden niet minder dan 175 251 leerlingen les in het deeltijds kunstonderwijs, 161 182 van hen deden dat in een stedelijke of gemeentelijke academie. Al geruime tijd wordt gewerkt aan de vernieuwing van dit unieke onderwijsniveau dat al jarenlang een groeiend publiek bereikt.

Dat de Vlaamse regering nu een conceptnota heeft goedgekeurd, is voor OVSG, de onderwijskoepel van steden en gemeenten, een goede zaak. Onze besturen waren immers al geruime tijd vragende partij voor een nieuw decreet dat het dko van de 21ste eeuw vorm geeft.

Met de driedubbele ambitie (vereenvoudiging van de regelgeving, stevige verankering in Onderwijs en verbinding met de kunsten en het kleuter- en leerplichtonderwijs) zijn we het eens. Ook het feit dat de besturen en academies meer autonomie krijgen, is positief. Een eenvoudigere regelgeving kan dan weer minder planlast met zich meebrengen. De verankering van het dko in het onderwijs is en blijft belangrijk. De volledige nota zullen we nu grondig bestuderen.

Katrien Schryvers, voorzitter raad van bestuur van OVSG: "Naar de academie gaan draagt bij tot een brede persoonlijke ontwikkeling én het zorgt ervoor dat mensen van alle leeftijden deelnemen aan het lokale socio-culturele leven. Het is een goede zaak als de lokale besturen ruimte krijgen om hiervoor een eigen beleid te voeren. Niet de structuur, maar de realiteit ter plaatse en de leervragen van de cursisten kunnen dan het uitgangspunt vormen."

Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG: “We hopen – zoals de nota overigens aankondigt – dat steden en gemeenten die dko inrichten, ook betrokken zullen worden bij de verdere uitwerking van het beleid. Zij financieren immers in belangrijke mate mee het sterke dko dat we in Vlaanderen kennen.”

Nike Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs