Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Centra voor Leerlingenbegeleiding nu ook per chat bereikbaar: DEL your problems, take CTRL of your life!

woensdag 20 januari 2016

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) starten op 1 februari met ’CLBch@t’. Leerlingen
kunnen dan op schooldagen buiten de openingsuren van centra anoniem online vragen stellen aan het CLB. Dat moet de drempel voor jongeren verlagen. Want hoewel 62 % van de schoolpopulatie
vandaag zijn weg vindt naar het CLB, kan het CLB op deze manier de bereikbaarheid nog vergroten.

Offline en online openingsuren

Leerlingen kunnen tijdens de kantooruren steeds terecht bij het CLB, buiten de kantooruren kan dit
op afspraak. Door de chat kunnen leerlingen nu op een ruimere en meer laagdrempelige manier hun
vraag stellen aan het CLB. Van maandag- tot en met donderdagavond van 17 tot 20u. Op woensdag
start de chat al om 14u.

Logo en affichecampagne

Voor dit project werd een logo ontworpen dat als icoon op alle CLB-websites komen en in elke school
komen er affiches om het project aan te kondigen.

Organisatie

CLBch@t is een netoverstijgend initiatief van alle CLB centra in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 100 CLB- medewerkers hebben zich vrijwillig aangemeld om dit mee vorm te geven. In een beurtrol zullen zij beschikbaar zijn om vragen van leerlingen te beantwoorden en hun een eerste begeleiding te bieden.

Hoe werkt het?

Op de chat praat de leerling met een medewerker van het CLB. Hij kan zijn verhaal vertellen, een vraag stellen,... of samen met zijn chatbegeleider bekijken welk doel hij wil bereiken en hoe hij dat kan aanpakken. Een chatgesprek duurt maximum 45 minuten zodat ook andere leerlingen een kans krijgen om te chatten. Het chatprogramma is anoniem en veilig. De CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim waardoor discretie en anonimiteit gegarandeerd is. De CLB medewerkers krijgen vooraf een opleiding om met dit medium te kunnen werken.

Waarom chatten?

Reeds enkele jaren voelen de CLB’s de nood aan om een bredere toegang voor leerlingen mogelijk te maken. Via CLBch@t komen de centra leerlingen tegemoet. . De CLB-sector heeft de krachten gebundeld om dit te kunnen waar maken. Er bestonden reeds enkele lokale chatinitiatieven van de vrije centra in West-Vlaanderen en Limburg en het stedelijk CLB in Antwerpen, maar deze initiatieven waren beperkt toegankelijk voor leerlingen. Door de samenwerking en uitbreiding naar alle centra voor leerlingenbegleiding kunnen de CLB’s de chat ruimer openstellen.

De nood aan een grotere bereikbaarheid van de CLB’s werd ook aangetoond door de audit van de sector die vorig schooljaar werd uitgevoerd door PWC. Minister van onderwijs Hilde Crevits en de Vlaamse Regering hebben die zorg meegenomen in de krijtlijnennota over de hervorming van de leerlingenbegeleiding.

Dit initiatief sluit aan bij de rol en opdracht die de CLB’s kregen binnen de Integrale Jeugdhulp als organisaties die mee instaan voor de “Brede instap” in Vlaanderen en Brussel. De Brede Instap garandeert dat jongeren vlotter bij de juiste jeugdhulp terecht komen.

https://www.clbchat.be/

Meer info? 
CLB GO! Dries Vandermeersch 0477 23 13 57
VCLB: Piet casier 0476 76 04 36
OVSG/POV: Stefan Van Loock: 0495 20 39 70

Nike Converse Shoes

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs