Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Wat met 1 september 2017?

maandag 20 maart 2017

Minister Hilde Crevits laat weten dat 1 september de eerste schooldag wordt van het nieuwe schooljaar.
Op 1 september valt dit jaar ook het Offerfeest. Voor dergelijke feestdagen bestaat een wettelijke regeling. Op feestdagen van een officieel erkende godsdienst mag een leerling afwezig blijven. Dat geldt voor alle door de Belgische grondwet erkende godsdiensten: de anglicaanse, de islamitische, de joodse, de katholieke, de orthodoxe en de protestantse. Ouders moeten vooraf via een schriftelijke verklaring aan de school melden dat hun kind niet op school zal zijn wegens de erkende feestdag die aansluit bij hun geloof. Omdat het deze keer om de eerste dag van het schooljaar gaat, is de kans groot dat ouders dit niet vooraf aan de school zullen melden. Eventueel kan de school hierop inspelen door al voor het einde van dit schooljaar te vragen of het kind afwezig zal zijn op 1 september omwille van het Offerfeest. Ook een mogelijkheid is dat het schoolbestuur op 1 september 2017 een facultatieve verlofdag inplant.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs