Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

OVSG informeert over het ondersteuningsmodel

dinsdag 30 mei 2017

Vanaf 1 september 2017 gaan de nieuwe ondersteuningsnetwerken van start. Op dit moment houdt OVSG een informatieronde voor de scholen gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs (basis en secundair), de clb’s en de schoolbesturen. Begin mei brachten we al een bezoek aan alle scholen buitengewoon onderwijs (basis en secundair) die dit jaar een waarborgproject hebben. OVSG organiseert een snelle informatieronde omdat de overheid verwacht dat de ondersteuningsnetwerken tegen 30 juni gevormd worden. Daarom willen we alle betrokken partners zo snel en correct mogelijk hierover informeren.
De decretale uitrol van het ondersteuningsmodel werd via amendement toegevoegd aan Onderwijsdecreet XXVII en gestemd in de Commissie Onderwijs van 23 mei.

informatieronde-laarne

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs