Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Directies aan het woord over begeleidingsplan OVSG

maandag 23 september 2019

Om de twee jaar stuurt OVSG een vragenlijst naar alle directies in de academies, basis, secundair en volwassenenonderwijs. Daarin bevragen wij hen over het begeleidingsplan van de pedagogische begeleidingsdienst. Op deze manier willen wij het begeleidingsplan inzetten als een echt werkinstrument met heldere doelen en acties, waarop kwaliteitsvolle evaluatie kan gestoeld worden.

Met de resultaten van deze bevraging gaan we de komende twee jaar aan de slag. We kiezen doelgericht acties om de klantentevredenheid te verhogen. Na één jaar en na twee jaar zullen we onze directeurs opnieuw bevragen en kunnen we in kaart brengen op welke thema’s we resultaten bereiken en op welke thema’s we verder gericht moeten inzetten.

De bevraging werd opgesteld op basis van de 5 speerpunten van het begeleidingsplan: taal, leerlingenbegeleiding, duurzaam begeleiden, curriculum en digitalisering. Elk speerpunt in de bevraging kreeg 4 thema’s. Deze thema’s zijn niet lukraak gekozen, maar zijn verbonden met onze visie op begeleiden.

Op maat en lokaal nabij

Gem. score

In welke mate waren de begeleidingen/ nascholingen van OVSG op maat van jouw lokale context?

6,61

In welke mate maak je gebruik van de materialen rond leerlingenbegeleiding die OVSG ter beschikking heeft?

6,53

In welke mate voel je je door OVSG ondersteund om met de nieuwe leerplannen in uw specifieke context aan de slag te gaan?

5,83

In welke mate zijn de visie, materialen en vormingen van OVSG i.v.m. meertaligheid ondersteunend om in je eigen context mee aan de slag te gaan?

5,91

In welke mate zijn de digitale leermiddelen die OVSG inzet bij professionalisering (vormingen en begeleidingen) ondersteunend?

6,40

 

Vertrouwend in groeikracht

Gem. score

In welke mate neemt de begeleider van jouw school een coachende houding aan om jullie in je eigen kracht te versterken?

7,05

In welke mate kan de begeleider zijn aanpak variëren of aanpassen in verschillende situaties?

7,25

In welke mate is het aanbod in de zorgcontactdagen en/of begeleidingen toereikend om een beleid op leerlingenbegeleiding te voeren op school? 

6,86

In welke mate ervaar je dat de begeleiding van OVSG n.a.l.v. het nieuw curriculum de leraren aanzet om hun klaspraktijk kwaliteitsvol bij te sturen?

6,37

In welke mate ervaar je dat ons aanbod je team versterkt in de omgang met anderstalige nieuwkomers?

4,91

 

Samen leren en vernieuwen

Gem. score

In welke mate ervaar je een goede samenwerking tussen de verschillende begeleiders en nascholers?

7,05

In welke mate ervaar je dat de begeleidingen van OVSG je versterken in het werken met partners (CLB, ouders, verenigingen in de buurt, …)? 

5,25

In welke mate voel je voldoende ondersteuning vanuit OVSG voor de implementatie van het nieuw curriculum?

4,88

In welke mate ervaar je voldoende vrijheid vanuit OVSG voor de implementatie van het nieuw curriculum?  

6,75

In welke mate kunnen jullie met onze visieteksten i.v.m. moderne vreemde talen aan de slag om hier als team schooleigen keuzes over te maken?

5,29

 

Gericht en met ambitie

Gem. score

In welke mate vind je de visie op leerlingenbegeleiding van OVSG duidelijk?

7,19

In welke mate werken de leraren doelgerichter met de nieuwe leerplannen?

5,74

In welke mate is de aangeboden professionalisering rond leesdidactiek voldoende om de uitdagingen hierrond aan te gaan?

6,75

In welke mate ervaar je dat OVSG een voortrekkersrol neemt op het vlak van digitaal leren?   

4,78

 

Methodologie

De vragenlijst werd in mei 2019 online verstuurd naar alle 795 directeurs, 141 van hen (18%) hebben de vragenlijst volledig ingevuld. De directeurs konden steeds ‘Niet van toepassing’ antwoorden. Deze antwoorden zijn dan niet opgenomen in de verwerking van de resultaten. Elke vraag moest beantwoord worden met een schaal van 0 tot 10.

Er was telkens mogelijkheid om geschreven feedback te geven op de vraag: “Wat kan OVSG doen, zodat je hierop een hogere score zou geven?” Er was ook nog een slotvraag: “Wat wil je graag meegeven aan de pedagogische begeleiding van OVSG om kwaliteitsvolle ondersteuning in de toekomst nog sterker waar te maken?”

Uit deze reacties blijkt duidelijk dat directies nood hebben aan praktijkgerichte begeleiding: coaches die betrokken zijn bij de school en contact hebben met de klasvloer. Pedagogisch begeleiders, aanspreekbaar en actief in de regio van de school, zijn noodzakelijk om dit waar te maken.

Heb je nog vragen over de resultaten van de nulmeting? Mail naar els.sys@ovsg.be

Racing Archives

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs