Beleid op artistieke en cognitieve begaafdheid in deeltijds kunstonderwijs uitwerken

Niet alleen leerlingen die het moeilijker hebben of zwakker presteren, maar ook artistiek of cognitief sterk begaafde leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Het is belangrijk om ook hun noden te (h)erkennen en hier met een aangepast aanbod op in te spelen. Want ook voor hen moet het onderwijs voldoende uitdagend zijn.

Inzetten op de noden van artistiek of cognitief (hoog)begaafde leerlingen doe je als leerkracht op de eerste plaats vanuit de brede basiszorg die je voor alle leerlingen voorziet. Volstaat deze zorgbrede aanpak voor de (hoog)begaafde leerlingen niet, dan kan je een stap verder gaan in het zorgcontinuüm en binnen de verhoogde zorg de nodige ondersteuningsmaatregelen voorzien.

Leidraad

Deze leidraad helpt academies om hun eigen beleid op artistieke en cognitieve begaafdheid uit te werken, en dat als deel van het bredere beleid op leerlingenbegeleiding. Ook reiken we concrete acties binnen de 4 begeleidingsdomeinen – leerloopbaanbegeleiding, leren en studeren, sociaal-emotionele ontplooiing en fysiek welzijn – aan.