Nieuw Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon basisonderwijs Leersteuncentrum

Sterk in je schoenen in leerlingenbegeleiding

Investeer in jezelf en de toekomst van de leerlingen! Deze vorming biedt niet alleen kennis, maar ook praktische tools die je meteen kan toepassen. Samen creëren we een omgeving waarin elke leerling kan groeien.

Over de opleiding

Verdiep je in de essentie van beleid op leerlingenbegeleiding’. Verwerf inzichten die verder gaan dan oppervlakkige benaderingen. Begrijp nuances van de vier domeinen binnen het beleid op leerlingenbegeleiding en leer hoe ze elkaar beïnvloeden. 

Dit is een modulair traject, waarbij jij kan kiezen uit de modules die aansluiten op jouw noden.

Voor wie

 • Zorgcoördinatoren
 • Zorgleraren
 • Leerlingenbegeleiders
 • Leerondersteuners

Modules

Domein Onderwijsloopbaan​
Kansrijke en zorgzame overgangen (voor BaO, SO, BuO, LSC)

Als schoolteam oriënteer je elke lerende kansrijk op basis van behaalde doelen, competenties en interesses. Je houdt rekening met de context van het secundair onderwijs in de eigen schoolomgeving. Kansrijk oriënteren doe je tijdens de hele schoolloopbaan waarbij je zowel de leerling, het schoolteam als de ouders of opvoedingsverantwoordelijken betrekt. 

Tijdens deze module

 • verwerf je inzicht in brede vormen van kansrijk oriënteren en zorgzame overgangen; 
 • reflecteer je op de huidige praktijk van evalueren en oriënteren op jouw school; 
 • leer je wat een klassenraad en de bevoegdheid ervan is; 
 • maak je kennis met besluitvorming van modelaanpak’ tot uitreiking van het getuigschrift basisonderwijs; 
 • krijg je zicht op aanbod en doorstroommogelijkheden secundair onderwijs en ontdek je de kansen naar kansrijke en zorgzame oriëntering; 
 • kom je tot sterke samenwerking met de lokale scholen secundair onderwijs. 


Domein Onderwijsloopbaan
Aan de slag met een IAC (voor BaO en SO)

Een leerling met een individueel aangepast curriculum (IAC) krijgt op school een individueel traject met aangepaste leerstof en met eigen leerdoelen. De leerdoelen worden opgesteld in overleg met ouders, leraren, leerondersteuner en CLB. De leerling wordt regelmatig geëvalueerd zodat duidelijk is waar de leerling staat. We kijken naar de individuele doelen. In welke mate zijn die gehaald? Wat betekent dit concreet voor de school, de klas, de leerling, de ouders, …? 

Tijdens deze vorming leer je: 

 • de IAC-wetgeving en terminologie kennen; 
 • hoe je een IAC opstart en realiseert in samenwerking met alle actoren; 
 • hoe je participatie in kaart brengt en hoe je participatie kan verhogen vanuit duidelijke verwachtingen van alle actoren; 
 • welke pedagogisch-didactische keuzes je kan maken om aan een leerling met een IAC kwaliteitsvol onderwijs te geven.


Domein Leren en studeren​
Cognitief sterk functionerende leerlingen binnen leerlingenbegeleiding (voor BaO)

Het doel van het onderwijs is om elke leerling zo ver mogelijk te brengen in het leren. Dat geldt ook voor cognitief sterke functionerende (CSF) leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Net daarom vraagt onderwijzen van cognitief sterk functionerende leerlingen binnen de fasen van het zorgcontinuüm ook een specifieke begeleiding. 

Tijdens deze vorming leer je: 

 • enkele begaafdheidsmodellen kennen; 
 • elementen uit die begaafdheidsmodellen meenemen in de schooleigen visie op onderwijs aan CSF-leerlingen; 
 • enkele bestaande signaleringsinstrumenten kennen; 
 • het signaleren van CSF-leerlingen binnen de brede basiszorg en de verhoogde zorg op school; 
 • hoe je leraren kan ondersteunen binnen de methodiek van compacten en verrijken; 
 • hoe je vanuit de onderwijsbehoeften van de CSF-leerling en binnen jouw 35% werktijd de CSF-leerling sterker maakt op het vlak van leercompetenties en sociaal- en relationele competenties.


Domein Psychisch sociaal functioneren​
Gesprekken voeren met leerlingen (voor BaO en SO)


Deze vorming biedt waardevolle inzichten en concrete tools voor iedereen, ervaren of niet, die streeft naar een betekenisvolle connectie met leerlingen. 

Tijdens deze vorming leer je: 

 • effectief communiceren met verschillende persoonlijkheden in de klas; 
 • kennismaken met verschillende gespreksvormen die je kan toepassen in brede basiszorg en in verhoogde zorg; 
 • sociaal-emotioneel welzijn versterken van je leerlingen; 
 • warm klasklimaat creëren waarin elke leerling zich veilig en gewaardeerd voelt. 


Domein Psychisch en sociaal functioneren
Brede basiszorg gedrag (voor BaO, BuO, LSC)


Leerlingen kunnen het leraren soms echt moeilijk maken. Doen ze moeilijk of hebben ze het moeilijk? Leer sterk inzetten op brede basiszorg zodat je zoveel mogelijk gedragsproblemen op school kan voorkomen. De focus ligt op preventie. 

Tijdens deze vorming leer je: 

 • de fases van groepsvorming kennen; 
 • hoe je invloed uitoefent op een groep tijdens de verschillende fases van groepsvorming; 
 • het belang van duidelijke regels en afspraken; 
 • hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen evolueert en hoe je die kan ondersteunen, 
 • hoe je als leraar invloed uitoefent en zo het verschil maakt bij kinderen.


Domein Psychisch en sociaal functioneren
Verhoogde zorg gedrag
(voor BaO, BuO, LSC)

Je ziet welke aanpak kan werken voor kinderen waarbij de preventieve aanpak op schoolniveau onvoldoende is. Je raakt bedreven in moeilijk gedrag in kaart brengen. We gaan samen op zoek naar wat het kind precies kan leren om dat moeilijk gedrag te stoppen. De focus ligt op fase 1 van het zorgcontinuüm: de verhoogde zorg.

Tijdens deze vorming leer je: 

 • wat er gebeurt bij kinderen wanneer er stress optreedt; 
 • hoe je in zo’n situatie het best reageert en de belangrijke rol die jij als leraar speelt; 
 • hoe je in een moeilijke situatie in jouw kracht blijft staan en je autoriteit bewaakt; 
 • welke tools helpen bij het bepalen van vaardigheden die je een kind leert; 
 • welke tools ondersteunen bij het effectief aanleren van die vaardigheden.

Keuzesessies

Sessie Datum Locatie Prijs leden Prijs niet-leden
Domein Onderwijs loopbaan: Kansrijke en zorgzame overgangen (BaO, SO, BuO, LSC) 26/09/2024, 09:00 - 12:00 Huis Madou 70 euro 77 euro
Domein Onderwijs loopbaan: Aan de slag met een IAC (BaO) 14/10/2024, 13:00 - 16:00 Interactief webinar 70 euro 77 euro
Domein Onderwijs loopbaan: Aan de slag met een IAC ( SO) 22/10/2024, 13:00 - 16:00 Interactief webinar 70 euro 77 euro
Domein Leren en studeren: Cognitief sterk functionerende leerlingen binnen leerlingenbegeleiding (BaO) 08/11/2024, 09:00 - 12:00 Huis Madou 70 euro 77 euro
Domein Psychisch sociaal functioneren: Gesprekken voeren met leerlingen (BaO) 25/11/2024, 13:00 - 16:00 Huis Madou 70 euro 77 euro
Domein Psychisch sociaal functioneren: Gesprekken voeren met leerlingen (SO) 02/12/2024 09:00 - 12:00 Huis Madou 70 euro 77 euro
Domein Psychisch sociaal functioneren: Brede basiszorg gedrag (BaO, BuO, LSC) 14/01/2025 13:00 - 16:00 Interactief webinar 70 euro 77 euro
Domein Psychisch sociaal functioneren: Verhoogde zorg gedrag (BaO, BuO, LSC) 20/02/2025 13:00 - 16:00 Interactief webinar 70 euro 77 euro

Data en locaties

donderdag 26 september 2024

Toon details KIES JE SESSIES

Praktisch

Functietraject
Modulair: kies in functie van jouw noden
Webinar en Huis Madou Brussel

Data en locaties

Heb je een vraag?

Jamila Armard
02 506 50 99

Verdiep je verder