Beleid op leerlingenbegeleiding in deeltijds kunstonderwijs

Hoewel het deeltijds kunstonderwijs niet is opgenomen in het decreet leerlingenbegeleiding, biedt dit decreet heel wat inspiratie over leerlingenbegeleiding in de academies. We werkten een bundel uit met de doorvertaling van het decreet leerlingenbegeleiding naar het deeltijds kunstonderwijs. Deze inzichten ondersteunen de manier waarop academies de kwaliteitsverwachtingen uit het rOK en de verwachtingen uit het decreet deeltijds kunstonderwijs kunnen waarmaken.

Leerlingenbegeleiding, zorg en inclusie zijn een must. Alle leerlingen hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs. De weg daarnaartoe ligt echter open. Academies krijgen een grote autonomie om wat leerling en leraren nodig hebben op elkaar af te stemmen. Academies kiezen zelf waardoor ze zich willen laten inspireren om dat waar te maken. Ze kijken zelf wat werkt in hun context en wie of wat ze daarvoor nodig hebben (Van De Putte).

Het referentiekader onderwijskwaliteit (rOK) vertrekt van eenzelfde gedachte: leerlingenbegeleiding is er voor alle leerlingen. In het rOK worden de verwachtingen over een beleid op leerlingenbegeleiding duidelijk.

  1. Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op.
  2. Het schoolteam biedt begeleiding op het vlak van leren, de leerloopbaan, sociaal-emotionele ontplooiing en fysiek welzijn.
  3. Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op gelijke onderwijskansen.
  4. Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de ouders of thuisomgeving en andere relevante partners.

Leidraad

De leidraad helpt academies om hun eigen beleid op leerlingenbegeleiding uit te werken en weer te geven. Onderstaande rubrieken komen aan bod.

  • afstemming op het artistiek-pedagogisch project, de leerlingenpopulatie en de context
  • visie uitwerken op leerlingenbegeleiding en zorg
  • geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding vanuit een zorgcontinuüm