Filters

Actieve filters Wis filters

Zoeken

Actieve filters Wis filters
29 resultaten
Nieuws

OVSG kan niet instemmen met CAO XII

Hoewel CAO XII heel wat positieve elementen bevat die de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verhogen en die het ambt van directeur erkennen, kan OVSG niet instemmen met de maatregel om 15 miljoen te investeren in syndicale afvaardiging op het niveau van de school of de academie. Dit haalt immers mensen uit de klas terwijl er een lerarentekort heerst en er veel vragen op de scholen afkomen na corona. Het legt ook bijkomende druk op de al zwaar bevraagde directeurs. Om die reden heeft OVSG onderwijs-CAO XII niet mee ondertekend.

Meer info
Nieuws

OVSG betreurt besparingen in onderwijs

OVSG betreurt de besparing van meer dan 100 miljoen euro die minister Weyts vandaag voorstelt.

Meer info
Nieuws

Kerntaken pedagogische begeleiding vastgelegd

De onderhandelingen over een nieuw programmadecreet voor de kerntaken en de financiering van de pedagogische begeleiding zijn afgerond. De ontwikkeling van de onderwijsinstellingen is een rode draad doorheen dit nieuwe decreet.

Meer info
Nieuws

OVSG doet voorstellen om het lerarentekort aan te pakken

Na een brede bevraging bij besturen en directies maakte OVSG een menukaart van twintig voorstellen om het lerarentekort aan te pakken en stelde die voor aan de minister.

Meer info
Nieuws

Schooldirecties in heel Vlaanderen trekken aan alarmbel lerarentekort

In elke basisschool in Vlaanderen vindt gemiddeld één klas ofwel geen leraar, ofwel enkel een leraar die niet over het juiste diploma beschikt. Een gemiddelde leerling in het secundair krijgt elke week één uur geen les en twee uur les door een leraar zonder het juiste diploma. Dat blijkt uit een bevraging bij schooldirecties door OVSG. Een simultane bevraging van KOOGO toont aan dat het lerarentekort ook tot veel stress en kopzorgen leidt bij de ouders.

Meer info
Nieuws

Uitkijken naar rapport commissie van wijzen, helaas pas voor eind 2023

Vandaag maakt minister van Onderwijs Ben Weyts de samenstelling van een commissie van wijzen bekend die de blauwdruk zal maken voor de lerarenloopbaan en schoolorganisatie van de toekomst.

Meer info
Professionalisering

Basisregelgeving personeelsbeleid in het basisonderwijs

Maak kennis met de belangrijkste basisbegrippen en beginselen van de personeelsregelgeving in het basisonderwijs.

Start op donderdag 19 oktober 2023
Meer info
Professionalisering

Decreet Rechtspositie

Deze vormingssessie behandelt de basisbeginselen van de personeelsregelgeving.

Start op donderdag 25 januari 2024
Meer info
Professionalisering

Wat betekent het vakbondsstatuut in onderwijs?

Elke direc­teur, alge­meen direc­teur of bestuurder krijgt wel eens te maken met vra­gen over syn­di­ca­le wer­king, vak­bonds­sta­tuut, onder­han­de­lin­gen of over samen school maken’.

Start op donderdag 23 mei 2024
Meer info
Professionalisering

Tucht voor personeel: hoe pak je het aan?

Je krijgt als direc­teur, alge­meen direc­teur of bestuurder wel eens te maken met tuchtprocedures voor personeel. Het is belangrijk dat je de regels goed kent en toepast. Deze vorming geeft je de nodige achtergrond en tools.

Start op donderdag 30 mei 2024
Meer info
Professionalisering

Cursus voor schoolbesturen: organiseren en omkaderen van gewoon basisonderwijs

Waar vind je regelgeving en bijkomende informatie terug, wat wordt geregeld in het decreet basisonderwijs en wat betekent dit voor jouw school? In deze vorming krijg je een praktisch en inhoudelijk zicht op de organisatie van het gemeentelijk basisonderwijs.

Start op donderdag 29 februari 2024
Meer info
Professionalisering

Basisregelgeving personeelsbeleid in het DKO voor startende directies

Maak kennis met de belangrijkste basisbegrippen en beginselen van de personeelsregelgeving in het Deeltijds Kunstonderwijs.

Start op donderdag 8 februari 2024
Meer info
Resultaten per pagina

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina