Filters

Actieve filters Wis filters

Zoeken

Actieve filters Wis filters
34 resultaten
Nieuws

OVSG kan niet instemmen met CAO XII

Hoewel CAO XII heel wat positieve elementen bevat die de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verhogen en die het ambt van directeur erkennen, kan OVSG niet instemmen met de maatregel om 15 miljoen te investeren in syndicale afvaardiging op het niveau van de school of de academie. Dit haalt immers mensen uit de klas terwijl er een lerarentekort heerst en er veel vragen op de scholen afkomen na corona. Het legt ook bijkomende druk op de al zwaar bevraagde directeurs. Om die reden heeft OVSG onderwijs-CAO XII niet mee ondertekend.

Meer info
Nieuws

OVSG betreurt besparingen in onderwijs

OVSG betreurt de besparing van meer dan 100 miljoen euro die minister Weyts vandaag voorstelt.

Meer info
Nieuws

Kerntaken pedagogische begeleiding vastgelegd

De onderhandelingen over een nieuw programmadecreet voor de kerntaken en de financiering van de pedagogische begeleiding zijn afgerond. De ontwikkeling van de onderwijsinstellingen is een rode draad doorheen dit nieuwe decreet.

Meer info
Nieuws

OVSG doet voorstellen om het lerarentekort aan te pakken

Na een brede bevraging bij besturen en directies maakte OVSG een menukaart van twintig voorstellen om het lerarentekort aan te pakken en stelde die voor aan de minister.

Meer info
Nieuws

Schooldirecties in heel Vlaanderen trekken aan alarmbel lerarentekort

In elke basisschool in Vlaanderen vindt gemiddeld één klas ofwel geen leraar, ofwel enkel een leraar die niet over het juiste diploma beschikt. Een gemiddelde leerling in het secundair krijgt elke week één uur geen les en twee uur les door een leraar zonder het juiste diploma. Dat blijkt uit een bevraging bij schooldirecties door OVSG. Een simultane bevraging van KOOGO toont aan dat het lerarentekort ook tot veel stress en kopzorgen leidt bij de ouders.

Meer info
Nieuws

Uitkijken naar rapport commissie van wijzen, helaas pas voor eind 2023

Vandaag maakt minister van Onderwijs Ben Weyts de samenstelling van een commissie van wijzen bekend die de blauwdruk zal maken voor de lerarenloopbaan en schoolorganisatie van de toekomst.

Meer info
Nieuws

Eén op vier directies zoekt nog minstens een leraar

Uit een bevraging van OVSG bij directies basis, secundair, DKO en volwassenenonderwijs blijkt dat enkele dagen voor de start maar liefst een op de vier directies nog op zoek is naar een leraar. Meestal gaat het om een of meer voltijdse betrekkingen. Een op tien directies zag tijdens de schoolvakantie dan weer minstens één leraar vertrekken. Het lerarentekort weegt dus duidelijk op scholen en teams. Walentina Cools lichtte toe in De Ochtend op Radio 1

Meer info
Nieuws

Commissie van Wijzen: draagvlak voor een ‘new deal’ groeit

Op 18 december stelde de Commissie van Wijzen haar rapport Prioriteit voor professionaliteit’ voor. Het brengt 70 voorstellen in een geïntegreerd geheel die het lerarentekort het hoofd moeten bieden en een hedendaags personeelsbeleid in onderwijs mogelijk maken.

Meer info
Pagina

Memorandum 2024

De verkiezingen zijn minder dan een jaar van ons verwijderd. Hoog tijd om de volgende Vlaamse regering mee te geven wat onze besturen en hun scholen, centra en academies nodig hebben om voort te bouwen aan kwaliteitsvol lokaal onderwijs. Na heel wat input uit verschillende hoeken, kwamen we tot vijf prioriteiten.

Meer info
Professionalisering

Basisregelgeving personeelsbeleid in het basisonderwijs

Maak kennis met de belangrijkste basisbegrippen en beginselen van de personeelsregelgeving in het basisonderwijs.

Start op donderdag 17 oktober 2024
Meer info
Professionalisering

Wat betekent het vakbondsstatuut in onderwijs?

Elke direc­teur, alge­meen direc­teur of bestuurder krijgt wel eens te maken met vra­gen over syn­di­ca­le wer­king, vak­bonds­sta­tuut, onder­han­de­lin­gen of over samen school maken’.

Start op donderdag 23 mei 2024
Meer info
Professionalisering

Tucht voor personeel: hoe pak je het aan?

Je krijgt als direc­teur, alge­meen direc­teur of bestuurder wel eens te maken met tuchtprocedures voor personeel. Het is belangrijk dat je de regels goed kent en toepast. Deze vorming geeft je de nodige achtergrond en tools.

Start op donderdag 30 mei 2024
Meer info
Resultaten per pagina