Nieuw School­be­stu­ren

Wat bete­kent het vak­bonds­sta­tuut in onderwijs?

Elke direc­teur, alge­meen direc­teur of bestuur­der krijgt wel eens te maken met vra­gen over syn­di­ca­le wer­king, vak­bonds­sta­tuut, onder­han­de­lin­gen of over samen school maken’.

Over de opleiding

Elke direc­teur, alge­meen direc­teur of bestuur­der krijgt wel eens vra­gen over vakbondsaangelegenheden. 

Hil­de­gard Sch­midt is ver­ant­woor­de­lijk voor belan­gen­be­har­ti­ging bij OVSG en expert in de mate­rie. Zij loodst je door de wet­ge­ving en ver­dui­de­lijkt wat het ver­schil is tus­sen onder­han­de­lin­gen, samen school maken’, en vakbondswerk. 

Tij­dens deze vor­ming leer je in kort bestek de regels kennen.

Voor wie

School- en centrumbesturen

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel Locatie en lesgever Interactief webinar
Hildegard Schmidt
Datum en uren dinsdag 18 april 2023
13:00 - 16:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief € 65
Type Niet leden Tarief € 71,5
Cursuscode

NVAK Z1 ONLINE

SCHRIJF JE IN

Praktisch

Nuttige vorming omtrent vakbondsregelgeving

Data en locaties

Heb je een vraag?

Pro­fes­si­o­na­li­se­ring, advies en service
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina