Nieuw School­be­stu­ren

Tucht voor per­so­neel: hoe pak je het aan?

Je krijgt als direc­teur, alge­meen direc­teur of bestuur­der wel eens te maken met tucht­pro­ce­du­res voor per­so­neel. Het is belang­rijk dat je de regels goed kent en toepast. 

Deze vor­ming geeft je de nodi­ge ach­ter­grond en tools.

Over de opleiding

Elke direc­teur, alge­meen direc­teur of bestuur krijgt wel eens te maken met tucht voor per­so­neel op school.

Hil­de­gard Sch­midt, is de expert en ver­ant­woor­de­lij­ke voor belan­gen­be­har­ti­ging bij OVSG. Zij loodst je door­heen de pro­ce­du­re en legt uit wat het ver­schil is met een eva­lu­a­tie. Je staat, samen met haar, ook stil bij de impact van een tucht­pro­ce­du­re op jouw school.

Tij­dens deze vor­ming leer je: Of en wan­neer je een tucht­pro­ce­du­re opstart en wat je daar­voor nodig hebt

Voor wie

School- en centrumbesturen

Inte­res­san­te publicaties

Cover Handboek VVSG Tucht voor onderwijspersoneel

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Pocket

Data en locaties Inschrijven en betalen

Sessies
Titel Locatie en lesgever Interactief webinar
Hildegard Schmidt, Hilde Van Dalem
Datum en uren donderdag 11 mei 2023
13:00 - 16:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief € 65
Type Niet leden Tarief € 71,5
Cursuscode

NTUC Z1 ONLINE

SCHRIJF JE IN

Praktisch

Wanneer start je een tuchtprocedure op?

Data en locaties

Heb je een vraag?

Pro­fes­si­o­na­li­se­ring, advies en service
02 506 50 99

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina