Nieuw Kleuteronderwijs Lager onderwijs

Sterk in je schoenen in leerlingenbegeleiding - Domein Leren en studeren: cognitief sterk functionerende leerlingen

Het doel van het onderwijs is om elke leerling zo ver mogelijk te brengen in het leren. Dat geldt ook voor cognitief sterke functionerende (CSF) leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Net daarom vraagt onderwijzen van cognitief sterk functionerende leerlingen binnen de fasen van het zorgcontinuüm ook een specifieke begeleiding.

Over de opleiding

Tijdens deze vorming leer je: 

  • enkele begaafdheidsmodellen kennen; 
  • elementen uit die begaafdheidsmodellen meenemen in de schooleigen visie op onderwijs aan CSF-leerlingen; 
  • enkele bestaande signaleringsinstrumenten kennen; 
  • het signaleren van CSF-leerlingen binnen de brede basiszorg en de verhoogde zorg op school; 
  • hoe je leraren kan ondersteunen binnen de methodiek van compacten en verrijken; 
  • hoe je vanuit de onderwijsbehoeften van de CSF-leerling en binnen jouw 35% werktijd de CSF-leerling sterker maakt op het vlak van leercompetenties en sociaal- en relationele competenties.

Voor wie

  • Zorgcoördinatoren
  • Zorgleraren

Data en locaties

vrijdag 8 november 2024

Toon details SCHRIJF JE IN
Sessies
Titel Cognitief sterk functionerende leerlingen binnen leerlingbegeleiding Locatie en lesgever Huis Madou
Hilde Mahieu
Datum en uren vrijdag 8 november 2024
09:00 - 12:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief 70 euro
Type Niet-leden Tarief 77 euro
Cursuscode

FNLLB B4 1000

Praktisch

Smaakmaker
Huis Madou Brussel

Data en locaties

Heb je een vraag?

Jamila Armard
02 506 50 99

Verdiep je verder