Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

31/3 Op weg naar inclusie: wat leren Vlaanderen en Nederland van elkaar?

Samen met VOS-ABB organiseerde OVSG een expertmeeting in Arendonk over onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. In Vlaanderen heet het M-decreet, in Nederland 'passend onderwijs', maar de vragen die op scholen afkomen, zijn dezelfde. Een grote groep ge√Įnteresseerde directeurs, zorgco√∂rdinatoren, waarborgcoaches en experten hoorden Theo Mardulier, adviseur van het departement Onderwijs, en onderwijsbestuurder Theo Van Munnen aan het woord. Die had het o.a. over de Nederlandse samenwerkingsverbanden waarin gewone en buitengewone scholen samenwerken. Directeur Jan Van Gorp van GBS Sint-Jan in Arendonk, GOn-begeleider Tessa Maes en waarborgcoach Heleen Vervecken van SAIGO Mol vertelden concreet en open hoe het schoolbeleid en hun dagelijks werk in het waarborgproject eruitziet. 'Samen kom je tot de beste oplossingen,' besloot waarborgcoach Heleen, 'en daar is vooral vertrouwen voor nodig'. Uit de afsluitende rondetafelgesprekken nemen we suggesties mee voor de toekomst.

22/3 OVSG-toets is een valide evaluatie-instrument

De OVSG-toets is een valide evaluatie-instrument. Dat blijkt uit het onderzoek van Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingsonderzoek van de KU Leuven.¬† Scholen kunnen dus vol vertrouwen de OVSG-toets blijven gebruiken. Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG, is tevreden. ‚ÄėHet geeft voldoening dat het werk van de toetsontwikkelaars √©n het vertrouwen van onze scholen worden bevestigd. We zijn tevreden dat de OVSG-toets opgenomen zal worden in de Toolkit als een valide instrument. Met de adviezen die we kregen, gaan we verder aan het werk.‚Äô ¬† Meer informatie: lees¬†hier de persmededeling¬†van OVSG. ¬†

21/3 Woensdag 1 minuut stilte in alle scholen

Op¬†woensdag 22 maart¬†zullen alle scholen de dag starten met een minuut stilte. Ook bij OVSG doen we mee. OVSG ging, samen met alle andere onderwijsverstrekkers, in op de vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de slachtoffers en de nabestaanden van de aanslagen van een jaar geleden in Brussel en Zaventem te herdenken, en met hen alle slachtoffers van aanslagen wereldwijd.¬† Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits:¬†‚Äú22 maart zal altijd in ons geheugen gegrift blijven. Zoveel mensen zijn die dag het slachtoffer geworden van terreur. We willen ons echter niet laten leiden door angst. De samenleving, de scholen toonden de dag van de aanslagen en de daaropvolgende periode een bewonderenswaardige veerkracht die alle waardering verdient. Vergeten zullen we nooit. Om die reden houden alle scholen op 22 maart een ingetogen minuut stilte.‚ÄĚ

20/3 Wat met 1 september 2017?

Minister Hilde Crevits laat weten dat 1 september de eerste schooldag wordt van het nieuwe schooljaar. Op 1 september valt dit jaar ook het Offerfeest. Voor dergelijke feestdagen bestaat een wettelijke regeling. Op feestdagen van een officieel erkende godsdienst mag een leerling afwezig blijven. Dat geldt voor alle door de Belgische grondwet erkende godsdiensten: de anglicaanse, de islamitische, de joodse, de katholieke, de orthodoxe en de protestantse. Ouders moeten vooraf via een schriftelijke verklaring aan de school melden dat hun kind niet op school zal zijn wegens de erkende feestdag die aansluit bij hun geloof. Omdat het deze keer om de eerste dag van het schooljaar gaat, is de kans groot dat ouders dit niet vooraf aan de school zullen melden. Eventueel kan de school hierop inspelen door al voor het einde van dit schooljaar te vragen of het kind afwezig zal zijn op 1 september omwille van het Offerfeest. Ook een mogelijkheid is dat het schoolbestuur op 1 september 2017 een facultatieve verlofdag inplant.

06/3 Lezen Vlaamse leerlingen trager?

Uit onderzoek van Thomas More en Cito blijkt dat Vlaamse leerlingen technisch trager lezen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. De onderzoekers pleiten voor het aanmaken van een Vlaamse normering. OVSG wil ook het leesbegrip niet uit het oog verliezen. Want technisch lezen is belangrijk, begrijpen wat je leest nog meer. In sterk leesonderwijs gaan leestechniek, leesbegrip en leesmotivatie hand in hand.  Lees hier onze reactie.

14/2 Vlaamse academies populairder dan ooit

Op zaterdag 18 februari is het weer tijd voor de jaarlijkse Dag van de academies. De 169 beeld-, muziek-, woord- en dansacademies openen hun deuren en pakken uit met optredens, workshops, concerten en tentoonstellingen. OVSG verzamelde cijfers over het deeltijds kunstonderwijs. De academies in Vlaanderen en Brussel zijn populairder dan ooit. Lees feiten en cijfers in het persbericht…

31/1 Officieel volwassenenonderwijs moet op de kaart blijven staan

Onderwijsdecreet XXVII stelt hervormingen voor het volwassenenonderwijs voor waarbij het aantal lesurencursist moet verzevenvoudigen. Zo zouden alleen mastodontcentra kunnen blijven bestaan. We vrezen dat het aanbod op die manier verschraalt. Toch heeft het volwassenenonderwijs een belangrijke opdracht om levenslang leren mogelijk te maken. Lees ons persbericht.

20/1 Modernisering secundair: eerste reactie

De vorige week door de Vlaamse regering goedgekeurde matrix voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs maakt heel wat reacties los. Het overleg hierover met onze bestuurders resulteerde in deze bedenkingen van OVSG. We vinden het alvast belangrijk dat de matrix de lijnen uitzet en dat de scholen gebruik kunnen maken van hun pedagogische vrijheid om die verder in te kleuren. Op een directeurenplatform op 1 februari consulteren we onze directies. De input die we krijgen, nemen we mee in het adviestraject van de Vlor en in het verdere beleidsproces.

13/12 Pedagogische begeleiding van OVSG zorgt voor kwaliteit in de klas

De pedagogische begeleiding van OVSG brengt in het begeleidingsverslag 15-16 verslag uit over schooljaar 15-16. Het begeleidingsplan 2015 -2018 vormt hierbij het referentiekader. Aan de hand van cijfers, wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen wordt duidelijk gemaakt wat de verschillende diensten hebben gerealiseerd op het vlak van de speerpunten zorgzaam onderwijs, taal, interne kwaliteitszorg en professionaliseren van directies en beleidsteams. Ook actuele ontwikkelingen (STEM, duaal leren, radicalisering, interlevensbeschouwelijke competenties …) vroegen om begeleiding. Lees meer.

06/12 Belangstelling voor en plezier in wetenschap leidt tot betere prestaties

Uit de Vlaamse resultaten van het internationale PISA-onderzoek voor 2015 blijkt dat onze leerlingen internationaal sterk scoren voor wetenschappen, wiskunde en leesvaardigheid. In het voorjaar van 2015 legden 5675 Vlaamse 15-jarigen uit 175 scholen de toetsen af. In wiskunde blijken Vlaamse leerlingen de Europese top, enkel Estland en Zwitserland houden gelijke tred. Voor leesvaardigheid scoren slechts 6 landen hoger. Voor wetenschappen tellen we 12% ‚Äėtoppresteerders‚Äô, terwijl het OESO-gemiddelde hier 7,7% is. Een signaal dat we moeten oppikken uit de resultaten is dat de groep leerlingen die onder het minimale niveau scoort, toeneemt. Die bedraagt zo‚Äôn 17% van de 15-jarigen. In andere Europese landen zien we eenzelfde tendens. Het is een Europees streefdoel om deze groep onder de 15% te krijgen. Opnieuw blijkt er een groot verschil tussen de sterkste en de zwakste leerlingen, waarbij thuistaal en SES een belangrijke invloed hebben. Tot slot: belangstelling voor en plezier in wetenschappen leidt tot betere prestaties. Dat mag een goede reden zijn om op school voort te blijven inzetten op STEM. Meer info vind je¬†hier.¬†Het volledige onderzoek op¬†www.pisa.ugent.be.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs