Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunde SBS De Boomhut om effectiever te gaan lesgeven. Mét resultaat.
De OVSG-toets toont dat ook aan: ‘Dat een uurtje extra rekenen en taal rendeert weten we uit de OVSG-toetsen van juni 2021’. Een artikel uit Klasse van 22 maart 2022.

Bekijk de vorming Effectief Lesgeven in Diversiteit!

 

12/5 Witte rook voor academies

Vanaf 25 mei kunnen academies gedeeltelijk heropstarten in drie fasen. In eerste instantie kunnen leerlingen die zich voorbereiden op Hoger Kunstonderwijs terug naar de academie voor een 1 op 1-les voor die vakken waarvoor contactonderwijs essentieel is. Leerlingen Beeldende en Audiovisuele kunsten zullen vanaf 25 mei op afspraak materiaal kunnen ophalen.

08/5 Toelichting bij nieuwe draaiboek heropstart

Het webinar dat vorige week niet kon doorgaan door de recente wijzigingen aan het draaiboek preventie, zal uiteindelijk maandag doorgaan. Anthony Kets, beleidsthemabeheerder preventie en bescherming van het departement onderwijs en verantwoordelijke voor het draaiboek, geeft daar een antwoord op al jouw vragen. De meest recente draaiboeken voor de heropstart vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen. 

07/5 Nooddecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement

Het voorstel van decreet tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis werd gisteren goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Dit decreet voorziet enkele afwijkingen van organieke regelgeving die door de coronacrisis in het gedrang gekomen zijn. We sommen er enkele op.

04/5 Bespaar niet op deeltijds kunstonderwijs in crisistijd

De coronacrisis brengt niet alleen voor het kleuter- en leerplichtonderwijs maar ook voor de academies extra uitdagingen met zich mee. Tegelijk blijkt kunst beleven of maken net in deze periode bijzonder waardevol. Niet het moment dus om te besparen op het deeltijds kunstonderwijs, aldus de bestuurders van stedelijke en gemeentelijke academies.

30/4 Opvang schoolgaande kinderen moeilijke opgave voor steden en gemeenten

Als half mei de scholen gedeeltelijk herstarten, moeten ze niet alleen lesgeven en afstandsonderwijs geven, maar ook nog opvang bieden aan de kinderen van wie de ouders werken. Voor die opvang wordt nu in de richting van de lokale besturen gekeken. VVSG en OVSG vragen samen overleg met de Vlaamse overheid over de financiële gevolgen hiervan en over een kader met duidelijke en haalbare normen voor veiligheid en hygiëne.

27/4 Ook in hun kot komen academies uit hun kot

Nu de scholen van het leerplichtonderwijs stilaan perspectief krijgen op een herstart in stapjes, vragen ook de academies zich af wanneer ze hun 204 754 leerlingen opnieuw kunnen ontvangen, op voorwaarde uiteraard dat de veiligheid en gezondheid dit toelaten. Ondertussen halen ze al hun creativiteit boven om via afstandsonderwijs hun leerlingen te bereiken en de vlam voor hun kunst brandend te houden.  

23/4 Advies gefaseerde heropstart scholen vanaf 15 mei

Het Vlaamse onderwijsveld stelt voor om de scholen de mogelijkheid te geven om vanaf vrijdag 15 mei te openen voor een deel van de leerlingen, die dan een deel van de week les zouden kunnen krijgen in hun klas. Er is gekozen voor een voorzichtige start waarin veiligheid én onderwijskansen maximaal samen gaan. Deze tekst is slechts een advies, opgesteld in overleg tussen het Vlaamse onderwijsveld (waaronder OVSG) en de expertengroep GEES.

16/4 Van afstandsleren naar afstandsonderwijs

Na de paasvakantie gaan scholen nieuwe leerstof aanbrengen vanop afstand. Daarom heeft de pedagogische begeleiding van OVSG het platform e-leren uitgebreid met een didactisch model dat de verschillende stappen in het leerproces op afstand in kaart brengt. Ook bij het selecteren van prioritaire doelen doen we voorstellen of bieden we ondersteuning. Voor elk onderwijsniveau vind je informatie, materialen, instrumenten, tips, praktijkvoorbeelden … over lesgeven, leerlingenbegeleiding en beleid voeren op afstand. Onze reguliere begeleiding zetten we uiteraard voort: telefonisch of via mail, chat of video kun je terecht bij je ankerfiguur.  

26/3 Op zoek naar 10.000 laptops voor leerlingen secundair onderwijs

Kwetsbare kinderen mogen niet uit de boot vallen nu afstandsleren opgang maakt, daar focust onze pedagogische begeleiding op in ons webinar van 26 maart. Daarom verspreiden wij graag mee deze oproep van Onderwijs Vlaanderen. Is jouw secundaire school op zoek naar laptops? Laat het ons weten via logistiek@ovsg.be.  

25/3 Inschrijvingen tijdens coronacrisis

De lessen blijven nog even geschorst, maar ondertussen gaat de tijd wel verder. Hierdoor worden scholen met nieuwe vragen geconfronteerd, onder meer over inschrijvingen voor volgend schooljaar. Wij hebben deze en andere veelgestelde vragen op een rijtje gezet.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs