Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

06/3 Lezen Vlaamse leerlingen trager?

Uit onderzoek van Thomas More en Cito blijkt dat Vlaamse leerlingen technisch trager lezen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. De onderzoekers pleiten voor het aanmaken van een Vlaamse normering. OVSG wil ook het leesbegrip niet uit het oog verliezen. Want technisch lezen is belangrijk, begrijpen wat je leest nog meer. In sterk leesonderwijs gaan leestechniek, leesbegrip en leesmotivatie hand in hand.  Lees hier onze reactie.

14/2 Vlaamse academies populairder dan ooit

Op zaterdag 18 februari is het weer tijd voor de jaarlijkse Dag van de academies. De 169 beeld-, muziek-, woord- en dansacademies openen hun deuren en pakken uit met optredens, workshops, concerten en tentoonstellingen. OVSG verzamelde cijfers over het deeltijds kunstonderwijs. De academies in Vlaanderen en Brussel zijn populairder dan ooit. Lees feiten en cijfers in het persbericht…

31/1 Officieel volwassenenonderwijs moet op de kaart blijven staan

Onderwijsdecreet XXVII stelt hervormingen voor het volwassenenonderwijs voor waarbij het aantal lesurencursist moet verzevenvoudigen. Zo zouden alleen mastodontcentra kunnen blijven bestaan. We vrezen dat het aanbod op die manier verschraalt. Toch heeft het volwassenenonderwijs een belangrijke opdracht om levenslang leren mogelijk te maken. Lees ons persbericht.

20/1 Modernisering secundair: eerste reactie

De vorige week door de Vlaamse regering goedgekeurde matrix voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs maakt heel wat reacties los. Het overleg hierover met onze bestuurders resulteerde in deze bedenkingen van OVSG. We vinden het alvast belangrijk dat de matrix de lijnen uitzet en dat de scholen gebruik kunnen maken van hun pedagogische vrijheid om die verder in te kleuren. Op een directeurenplatform op 1 februari consulteren we onze directies. De input die we krijgen, nemen we mee in het adviestraject van de Vlor en in het verdere beleidsproces.

13/12 Pedagogische begeleiding van OVSG zorgt voor kwaliteit in de klas

De pedagogische begeleiding van OVSG brengt in het begeleidingsverslag 15-16 verslag uit over schooljaar 15-16. Het begeleidingsplan 2015 -2018 vormt hierbij het referentiekader. Aan de hand van cijfers, wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen wordt duidelijk gemaakt wat de verschillende diensten hebben gerealiseerd op het vlak van de speerpunten zorgzaam onderwijs, taal, interne kwaliteitszorg en professionaliseren van directies en beleidsteams. Ook actuele ontwikkelingen (STEM, duaal leren, radicalisering, interlevensbeschouwelijke competenties …) vroegen om begeleiding. Lees meer.

06/12 Belangstelling voor en plezier in wetenschap leidt tot betere prestaties

Uit de Vlaamse resultaten van het internationale PISA-onderzoek voor 2015 blijkt dat onze leerlingen internationaal sterk scoren voor wetenschappen, wiskunde en leesvaardigheid. In het voorjaar van 2015 legden 5675 Vlaamse 15-jarigen uit 175 scholen de toetsen af. In wiskunde blijken Vlaamse leerlingen de Europese top, enkel Estland en Zwitserland houden gelijke tred. Voor leesvaardigheid scoren slechts 6 landen hoger. Voor wetenschappen tellen we 12% ‚Äėtoppresteerders‚Äô, terwijl het OESO-gemiddelde hier 7,7% is. Een signaal dat we moeten oppikken uit de resultaten is dat de groep leerlingen die onder het minimale niveau scoort, toeneemt. Die bedraagt zo‚Äôn 17% van de 15-jarigen. In andere Europese landen zien we eenzelfde tendens. Het is een Europees streefdoel om deze groep onder de 15% te krijgen. Opnieuw blijkt er een groot verschil tussen de sterkste en de zwakste leerlingen, waarbij thuistaal en SES een belangrijke invloed hebben. Tot slot: belangstelling voor en plezier in wetenschappen leidt tot betere prestaties. Dat mag een goede reden zijn om op school voort te blijven inzetten op STEM. Meer info vind je¬†hier.¬†Het volledige onderzoek op¬†www.pisa.ugent.be.

30/11 OVSG engageert zich voor het klimaat

Morgen vindt in Gent de Vlaamse Klimaattop plaats. Ook OVSG doet zijn duit in het zakje en zal voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs enkele engagementen aangaan. De Vlaamse Gemeenschap maakt de komende jaren een afzonderlijk subsidiebudget vrij voor CO2-reducerende investeringen. Binnen dit budget zal OVSG actief de inrichtende besturen van het deeltijds kunstonderwijs ‚Äď een onderwijsniveau dat nooit eerder infrastructuursubsidies kreeg toegekend ‚Äď informeren en ondersteunen bij het opmaken van subsidiedossiers. Het thema klimaat krijgt sowieso een plaats binnen de reguliere werking van onze begeleidingsdienst. Afhankelijk van de middelen die we ter beschikking krijgen, zullen we bijkomende ondersteunende initiatieven opzetten.

28/11 Scholen en bedrijfswereld gaan voor gezonde dranken en tussendoortjes

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, de onderwijsverstrekkers ‚Äď waaronder OVSG ‚Äď en de sector van de voedingsindustrie ondertekenden een engagement om tot een gezonder dranken- en tussendoortjesaanbod op school te komen. Dat zal stapsgewijs verlopen. De school is een plek waar we jongeren kunnen stimuleren en motiveren om gezonde keuzes te maken. Dat willen we graag ondersteunen.¬†

25/11 Gelijke instapleeftijd in het dko, een goede zaak!

Minister van Onderwijs Hilde Crevits liet gisteren weten dat er een nieuwe regelgeving in de maak is voor het deeltijds kunstonderwijs. De instapleeftijd zal voor alle richtingen in het dko naar zes jaar gebracht worden. Op dit moment kun je op zes jaar wél al naar de academie voor beeldende kunst of dans, maar pas op acht jaar naar de muziek- of woordacademie. OVSG is al lang vragende partij voor een gelijke minimumleeftijd van zes jaar. Het was ook een van de concrete voorstellen in ons memorandum aan de Vlaamse regering. Onderzoek wijst uit dat kinderen best zo jong mogelijk met een muzisch vak beginnen. Dat is cruciaal voor hun ontwikkeling. 

16/11 Het KSO komt uit de kast

Om het Kunst Secundair Onderwijs (KSO) bekender te maken hebben de 13 Vlaamse kunstscholen op 9 november een Dag van het KSO georganiseerd. In acht grote steden gingen de leerlingen onder het motto 'KSO uit de kast' de straat¬†op¬†met leuke acties. Die gingen van een miniconcert in een Brussels station tot het portretteren van voorbijgangers in Aalst. De kunstscholen wilden met de actie tonen dat een kunstopleiding een volwaardige vorming is die meer aandacht verdient. Zo wijzen ze erop dat het welbevinden bij kunstleerlingen volgens de Onderwijsspiegel 2016 hoger ligt dan bij alle andere middelbareschoolgangers. ‚ÄčDe kick-off van deze dag vond plaats in de Kunsthumaniora Brussel‚Äč in aanwezigheid van onze algemeen directeur Patriek Delbaere en de andere nethoofden.‚Äč

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs