Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

12/12 Begeleidingsverslag 18-19 ingediend

Elk jaar brengt de pedagogische begeleiding verslag uit over haar werking aan de Vlaamse regering. Het verslag 2018-2019 van de pedagogische begeleiding en de permanente ondersteuningscel voor de CLB’s (POC) is zopas ingediend. We maken hierin een synthese van onze dagelijkse werking voor scholen, centra en academies. We tonen aan hoe we aan de speerpunten van ons begeleidingsplan 2018-2021 hebben gewerkt. Ten slotte doen we beleidsaanbevelingen op basis van onze ervaringen in het veld en schetsen we enkele uitdagingen voor de toekomst.

06/12 OVSG engageert zich mee om lat hoger te leggen

Naar aanleiding van de slechte PISA-resultaten gingen de onderwijskoepels (waaronder OVSG) het engagement aan om samen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts uitdrukkelijk in te zetten op een versterking van de onderwijskwaliteit. Het hele onderwijsveld pakt dit samen aan, elk met de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. ‘Kwaliteitszorg in ons onderwijs behoort tot het DNA van de pedagogische begeleiding’, bevestigt Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG.

03/12 In actie voor leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen

De resultaten van de PISA- en PIRLS-onderzoeken (2018) geven een dalende lijn aan maar al bij al blijven Vlaamse leerlingen hoge gemiddelde prestaties leveren voor leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. Sommige van de landen die het significant beter doen (Singapore, Hongkong, …), hebben totaal andere onderwijssystemen, wat vergelijken moeilijk maakt. Toch moet ons onderwijs de sinds 2006 dalende tendens kunnen keren. OVSG en de pedagogische begeleiding blijven besturen en scholen hier maximaal in ondersteunen. Lees meer

25/11 Ontmoetingsdag voor directies en leerlingenbegeleiders secundair

Op 5 december zijn directies en leerlingenbegeleiders secundair van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs welkom op een ontmoetingsdag in ’t Arsenaal in Mechelen. Het centrale thema van is leerlingenbegeleiding. Op de agenda o.a. de stand van zaken in het curriculum, het decreet leerlingenbegeleiding, het onderzoek van de inspectie, visie op differentiatie-uren, het rOK en leerlingenbegeleiding, getuigenissen van scholen enz. Tijdens gesprekstafels is er kans om vragen te stellen en te reflecteren. Wil je erbij zijn? Schrijf uiterlijk op 2 december in via deze link. Het programma loopt van 9 tot 16 uur en er is een broodjeslunch.

21/11 Vlaamse begroting 2020: wat verandert er? 

De Vlaamse regering heeft enkele weken geleden haar begrotingsopmaak voor 2020 voorgesteld. Maar wat beteken dit voor jouw school? Wij zetten voor elk onderwijsniveau de voorstellen op een rijtje. 

18/11 OVSG in gesprek met Vlaamse scholieren

Afgelopen vrijdag gingen onze algemeen directeur, Patriek Delbaere, en onze voorzitter, Loes Vandromme, in gesprek met de Vlaamse Scholierenkoepel op hun jaarlijkse inspraakdag. De scholieren kregen daar de kans om beleidsmakers rechtstreeks aan te spreken en hen te vertellen met welke problemen zij geconfronteerd worden en wat ze graag zouden veranderen.

08/11 OVSG geeft een ‘niet-akkoord’ op de onderwijsbegroting 2020

De Vlaamse regering heeft zijn begrotingsaanpassing voor 2019 en begrotingsopmaak voor 2020 voorgesteld. OVSG heeft na onderhandelingen en via een advies van de Vlor bedenkingen bij deze voorstellen.

16/10 OVSG in verzet tegen armoede

Donderdag 17 oktober is de Werelddag van verzet tegen armoede. Naar aanleiding hiervan zetten we nogmaals ons pleidooi voor kostenbeheersing in de verf. Want armoede mag geen hindernis zijn voor goed onderwijs.

07/10 Tevreden deelnemers na Tweedaagse Onderwijskwaliteit en toetsing

Samen met de Nederlandse collega’s van VOS-ABB en het stedelijk onderwijs van Antwerpen, organiseerde OVSG een tweedaagse over onderwijskwaliteit en toetsing op 3 en 4 oktober. Nu ook Vlaanderen op het punt staat gestandaardiseerde proeven in te voeren, komen onze Noorderburen hun ervaring delen.

24/9 Leerlingenaantallen stedelijk en gemeentelijk onderwijs stabiel

De leerlingencijfers voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn bij de start van dit schooljaar vrij stabiel in vergelijking met begin vorig schooljaar. Bijna 180 000 leerlingen en hun ouders van het kleuter- en leerplichtonderwijs kiezen voor kwaliteitsvol stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Dit is een voorlopige telling, in februari volgen de geverifieerde cijfers.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs