Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Donderdag 29 september in Huis Madou: dé ontmoetingsdag DKO voor schoolbesturen en directies

Programma:
- de nieuwe regelgeving;
- de doorlichtingen door de Vlaamse onderwijsinspectie;
- de gewijzigde aanpak van de pedagogische begeleidingsdienst volgens de nieuwe decretale kerntaken.

Infosessies over pedagogisch-didactische items: professionalisering, digitale didactiek, leerlingenbegeleiding en zorg, evaluatie van het niveaudecreet DKO, APP en datageletterdheid.
Schrijf je hier in tot 28 september!

 

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

17/9 176 328 leerlingen gestart in stedelijk of gemeentelijk kleuter- en leerplichtonderwijs

Terwijl het aantal leerlingen in stedelijke of gemeentelijke secundaire scholen stijgt met 4%, daalt dit in de eerste graad met 7%. Dat is een van de vaststellingen uit de leerlingencijfers van de eerste weken van september in het stedelijk en gemeentelijk leerplichtonderwijs. Globaal genomen stabiliseren die in de stedelijke en gemeentelijke basis- en secundaire scholen. 

03/9 Digitale infosessie DKO op 4 september

Op vrijdag 4 september, 14 uur, organiseren onze juristen een digitale informatiesessie voor het deeltijds kunstonderwijs.  We lichten er de wijzigingen in de regelgeving toe en de start van het schooljaar in de academie.

01/9 Goed gestart op 1 september

De scholen en alle ondersteunende diensten hebben keihard gewerkt om dit schooljaar veilig te kunnen starten op een min of meer normale manier. Op de meeste plaatsen verloopt de eerste schooldag dan ook vlot.

24/8 Sport- en openluchtklassen vanaf september

Alle lagere scholen kunnen vanaf september bij code geel op openluchtklas gaan. De secundaire scholen kunnen bij code geel tijdelijk nog niet op openluchtklas. Bij deze beperking werd nog geen einddatum vastgelegd.      

20/8 Online infosessie basisonderwijs op 24 augustus

Augustus is voor onze besturen en directies basisonderwijs de periode van de infosessies waarop ze niet alleen alle informatie krijgen voor het nieuwe schooljaar maar ook kunnen netwerken met elkaar bij een kopje koffie. Dat verloopt dit jaar ietsje anders. Je kunt de infosessie online volgen op maandag 24 augustus vanaf 13.30 uur. Zoals elk jaar krijg je zo alle informatie van onze juridische specialisten. Ook kun je vragen stellen via de chatfunctie. Kreeg je als directeur of bestuurder nog geen uitnodiging met inschrijflink? Stuur dan een mailtje naar jur.bao@ovsg.be. Kun je er niet bij zijn? Geen nood. De sessie en de presentatie worden later op ons extranet gezet.

17/8 Start schooljaar in code geel

Op een overleg op 14 augustus beslisten de minister, het onderwijsveld en vertegenwoordigers van GEES om de scholen, centra en academies maximaal te laten opstarten in code geel. OVSG is tevreden met de beslissingen, ook al moeten die nog verder worden uitgewerkt. Patriek Delbaere, algemeen directeur: “Het leerrecht én de veiligheid zijn maximaal gegarandeerd. We starten op in code geel voor alle onderwijsniveaus, ook academies en volwassenenonderwijs. Enkel in die gemeenten die door Celeval worden aangewezen, zal de lokale crisiscel, versterkt met vertegenwoordigers van CLB en onderwijs,  een code oranje kunnen uitspreken. Dan zijn er verstrengde maatregelen. Ook positief is dat alle scholen de eerste week opstarten voor alle leerlingen zodat iedereen kan kennismaken met de klas en de school. Daarna gaat de school over tot het onderwijsregime dat geldt binnen de gemeente.” Alle informatie en draaiboeken op Onderwijs Vlaanderen.

17/7 Zomervakantie voor OVSG

De kantoren van OVSG zijn gesloten van 20 juli tot 14 augustus. Op maandag 17 augustus zijn we er weer. Een fijne en gezonde vakantie en tot volgend schooljaar!

02/7 Kloof tussen leerlingen lager onderwijs niet gegroeid door corona

Tot begin juli konden scholen resultaten van de OVSG-toets ingeven. De analyse hiervan leidt tot enkele interessante conclusies: de Vlaamse gemiddelden verschillen niet sterk van die van de voorbije jaren. En de kloof tussen leerlingen is op basis van deze resultaten niet vergroot. We onderzochten ook specifiek het domein wiskunde – meten omdat dit al enkele jaren eerder lage scores opleverde.

25/6 Transparantie over ‘normale’ 1 september

De voorstellen voor de start van schooljaar 20-21 in alle onderwijsniveaus zijn definitief goedgekeurd. Bij het opstellen van deze voorstellen verdedigde OVSG de belangen van onze bestuurders en directies, die ons via focusgroepen van input voorzagen. Zo konden we nog enkele voorstellen beter laten aansluiten bij de praktijk.

15/6 OVSG-toets: niet verplicht, toch een succes

Editie 2020 van de OVSG-toets verloopt anders dan anders. Door de coronacrisis besliste de Vlaamse regering dat gevalideerde toetsen op het einde van het zesde leerjaar niet langer verplicht zijn. Wilden de stedelijke en gemeentelijke basisscholen die hadden ingeschreven in deze moeilijke omstandigheden nog meedoen? 87% zegt ‘ja’.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs