Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

16/10 Niveaudecreet DKO met kansen en pijnpunten

Op 13 oktober keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet over het deeltijds kunstonderwijs goed. Zo krijgt het DKO als laatste onderwijsniveau een eigen en volwaardig decreet. Het ontwerp bevat sterke inhoudelijke elementen die academies in staat stellen om een toekomstgericht aanbod uit te bouwen. Toch hebben we ook fundamentele opmerkingen waarvoor we een engagement van de Vlaamse regering vragen. Lees hier het standpunt en het protocol dat OVSG afsloot.

12/10 Succesvolle Trefdag 2017

Op de VVSG-Trefdag kwamen zo’n 4000 geïnteresseerden sessies bijwonen, netwerken, plaatsbezoeken doen. Het ICC in Gent gonsde van de ideeën! OVSG organiseerde een werfbezoek aan De Zonnepoort, een passiefbouw die gericht is op multifunctioneel gebruik. In de namiddag zat de zaal vol voor ons debat over de school als basis voor duurzaam samenleven. Op onze infostand kwamen heel wat geïnteresseerden het Inspiratieboek ophalen. Bekijk hier het filmpje dat terugblikt op een succesvolle dag.

05/10 5 oktober: dag van de leraar

Op deze dag van de leraar willen alle medewerkers van OVSG je bedanken voor je inzet, je enthousiasme, je motivatie, je vele werk ... Bedankt om elke dag het verschil te maken!

29/9 Dubbelportretten inclusie: iedereen leert van elkaar

Inclusie in onderwijs heeft alles te maken met de relatie tussen mensen: de leerkracht en de leerling, de ouders en de school, de leerlingen onderling. In samenwerking met studenten Orthopedagogiek van UGent maakte OVSG vijf dubbelportretten van een leraar en een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte. De leerling leert van de leraar, maar is ook een bron van inspiratie. In het septembernummer van Imago lees je wat deze voorbeelden van geslaagde inclusie gemeen hebben.

18/9 179 090 leerlingen gestart in een stedelijke of gemeentelijke school

In september 2017 stijgen de leerlingenaantallen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, zowel in het basisonderwijs als in het secundair. Meer dan 1000 leerlingen meer starten op de banken van een stedelijke of gemeentelijke school. Meer feiten en cijfers in het persbericht.

13/9 Grootste ondersteuningsnetwerk van Vlaanderen start officieel

Over heel Vlaanderen zijn ondersteuningsnetwerken opgericht als gevolg van het in juni gestemde ondersteuningsdecreet. Op 13 september stelde het grootste netwerk, Ondersteuningsnetwerk Centrum, zich officieel voor. De drie officiële onderwijsverstrekkers (OVSG, GO! en POV) werken erin samen. Het netwerk verenigt de expertise van 11 inrichtende machten en 19 scholen buitengewoon onderwijs. 200 ondersteuners zullen leerlingen met een grote zorgnood en leerkrachten ondersteunen in 315 scholen van het leerplichtonderwijs in de brede regio. Lees meer. 

08/9 Sleutelcompetenties doen werken is de opdracht

In een opiniestuk in De Tijd schetst Patriek Delbaere hoe sleutelcompetenties, eindtermen en leerplannen met elkaar verbonden zijn.

01/9 Goede start!

Vandaag trekken zo'n 183 000 leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk leerplichtonderwijs naar school. We wensen alle besturen, directies en schoolteams die gemotiveerd en enthousiast pad gaan met onze kinderen en jongeren veel energie en een goede samenwerking! In Beveren zijn directeur, schoolbestuur, Patriek Delbaere en schepen Claus en de kleuters alvast klaar om minister Crevits te ontvangen in hun nieuwe school!

30/6 D-Day voor de ondersteuningsnetwerken

De laatste weken werd intensief gewerkt aan de opstart van de ondersteuningsnetwerken tegen volgend schooljaar. 30 juni is immers de deadline. Tussen stedelijke, gemeentelijke en provinciale scholen werden zeven netwerken gevormd. Lees hier de actuele stand van zaken …

20/6 Volwassenen proberen OVSG-toets uit

Van 19 tot 21 juni buigen zo’n 21 000 zesdeklassers van 889 scholen zich over de OVSG-toets voor het einde van het basisonderwijs. Terwijl de leerlingen van De Knipoog in Molenbeek geconcentreerd aan de opdrachten werkten, gingen op 20 juni ook enkele beleidsmakers én ouders de uitdaging aan. Zij speelden eerst de rol van leerling door zelf enkele oefeningen van de OVSG-toets te maken en vervolgens die van leraar door met de correctiesleutel aan zelfevaluatie te doen. Vlaams Parlementslid Kathleen Krekels probeerde de dyslexiesoftware uit die bij de Toets wordt aangeboden. ‘Best confronterend!’, hoorden we als reactie. Voorzitter Katrien Schryvers: ‘Je weet wel dat de toets ook vaardigheden toetst, maar hoe dat in z’n werk gaat, konden we hier echt ondervinden. Het is een bijzonder veelzijdig en afwisselend pakket. Werken met het bronnenboekje is heel interessant, zo leren leerlingen informatie opzoeken en verwerken.’

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs