Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

05/5 Het M-decreet leeft

Deze week wijdde Hautekiet zijn uitzending aan het M-decreet. Barbara Van de Vreken, zorgbegeleider bij OVSG, getuigde vanuit haar dagelijkse ervaringen en belichtte de positieve kant ervan. Herbeluister de aflevering hier. ​In het VTM-nieuws gisteren kregen we het verhaal van Kyllyan. Hij is vier, zit in de gemeentelijke basisschool Piramide in Steenokkerzeel en heeft het syndroom van Down, maar Kyllyan is wél de populairste jongen van de klas. De meisjes hangen allemaal rond zijn nek en de jongens willen maar wat graag zijn beste vriend zijn. En dat allemaal dankzij ‘smogtaal’, een vorm van gebarentaal voor mensen met een beperking.

24/4 Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits heeft het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ gelanceerd. Volgend schooljaar krijgen 30 secundaire scholen een traject op maat aangeboden om armoede en onbetaalde facturen aan te pakken. Het gaat om een unieke samenwerking tussen de armoedesector en de onderwijswereld. Een vormingswerker, ervaringsdeskundige in de armoede en de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels zullen de scholen begeleiden. De school zelf stelt een geëngageerd armoedeteam samen. Minister Crevits investeert 150.000 euro in het project. OVSG is partner in dit project. Wij willen scholen ondersteunen en begeleiden om armoede aan te pakken. Want armoede is al jaren een prioritair thema. Lees het volledige persbericht.  

20/4 Infosessie: Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken

Polarisatie – wij-zij denken – is een fenomeen dat de samenleving tekent. Tal van professionals moeten zich daartoe verhouden. Van burgemeester tot schooldirectie, van politieagent tot leraar. Juist in die beroepen waarin een neutrale positie wordt gevraagd, moeten we de dynamiek van polarisatie doorgronden. Bart Brandsma geeft die dynamiek weer, duidt de diverse rollen in polarisatie en geeft praktisch zicht op de mogelijkheden om te depolariseren.

19/4 Jaarcijfers CLB: zorgvragen vragen alsmaar meer ondersteuning

De Centra voor Leerlingenbegeleiding zien in hun jaarlijkse cijfers dat het aantal interventies nodig om aan een zorgvraag tegemoet te komen, alsmaar stijgt. Van gemiddeld 3,15 interventies per zorgvraag in 2012-2013 naar 3,7 vorig schooljaar. Bovendien stijgt het aantal leerlingen waarvoor de centra samenwerken met externe partners jaar na jaar. In 2015-2016 deden maar liefst 55.490 leerlingen een beroep op onze dienstverlening. Lees het persbericht.

18/4 Vlaams afstellingsplan ketels start in GBS De Notelaar in Beernem

Eind vorig jaar startte de Vlaamse regering met een klimaatplan waarin voor de onderwijssector 11 maatregelen werden opgenomen. Eén daarvan is de subsidie voor het afregelen van de verwarmingsinstallaties. Met een goed onderhouden en afgestelde verwarmingsinstallatie bespaart de school op energiekosten én komt er ook minder CO2 vrij. Vlak voor de paasvakantie keurde de regering dit afregelplan goed. Om dit initiatief voldoende luister bij te zetten, trok minister Crevits deze morgen naar de gemeentelijke basisschool De Notelaar in Beernem. Samen met Patriek Delbaere, onze algemeen directeur, ging ze een kijkje nemen hoe de afregeling van een verwarmingsinstallatie juist in zijn werk gaat.

06/4 Extra middelen voor M-decreet

Bij de Vlaamse begrotingscontrole heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verkregen dat 15 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in het M-decreet. Er wordt een ondersteuningsmodel voor scholen voorgesteld dat in werking moet treden vanaf 1 september 2017. Dit ondersteuningsmodel ligt in het verlengde van de (pre-)waarborgregeling. De voorgestelde samenwerking in regionale netwerken bouwt voort op de manier waarop onze scholen nu al werken in de waarborgprojecten: buitengewoon onderwijs ondersteunt gewoon onderwijs, hierbij begeleid door pedagogische begeleiding en clb. Het is een goede zaak dat hier meer middelen voor vrijkomen, zodat we meer scholen, leraren en leerlingen kunnen helpen. 

31/3 Op weg naar inclusie: wat leren Vlaanderen en Nederland van elkaar?

Samen met VOS-ABB organiseerde OVSG een expertmeeting in Arendonk over onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. In Vlaanderen heet het M-decreet, in Nederland 'passend onderwijs', maar de vragen die op scholen afkomen, zijn dezelfde. Een grote groep geïnteresseerde directeurs, zorgcoördinatoren, waarborgcoaches en experten hoorden Theo Mardulier, adviseur van het departement Onderwijs, en onderwijsbestuurder Theo Van Munnen aan het woord. Die had het o.a. over de Nederlandse samenwerkingsverbanden waarin gewone en buitengewone scholen samenwerken. Directeur Jan Van Gorp van GBS Sint-Jan in Arendonk, GOn-begeleider Tessa Maes en waarborgcoach Heleen Vervecken van SAIGO Mol vertelden concreet en open hoe het schoolbeleid en hun dagelijks werk in het waarborgproject eruitziet. 'Samen kom je tot de beste oplossingen,' besloot waarborgcoach Heleen, 'en daar is vooral vertrouwen voor nodig'. Uit de afsluitende rondetafelgesprekken nemen we suggesties mee voor de toekomst.

22/3 OVSG-toets is een valide evaluatie-instrument

De OVSG-toets is een valide evaluatie-instrument. Dat blijkt uit het onderzoek van Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingsonderzoek van de KU Leuven.  Scholen kunnen dus vol vertrouwen de OVSG-toets blijven gebruiken. Patriek Delbaere, algemeen directeur van OVSG, is tevreden. ‘Het geeft voldoening dat het werk van de toetsontwikkelaars én het vertrouwen van onze scholen worden bevestigd. We zijn tevreden dat de OVSG-toets opgenomen zal worden in de Toolkit als een valide instrument. Met de adviezen die we kregen, gaan we verder aan het werk.’   Meer informatie: lees hier de persmededeling van OVSG.  

21/3 Woensdag 1 minuut stilte in alle scholen

Op woensdag 22 maart zullen alle scholen de dag starten met een minuut stilte. Ook bij OVSG doen we mee. OVSG ging, samen met alle andere onderwijsverstrekkers, in op de vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om de slachtoffers en de nabestaanden van de aanslagen van een jaar geleden in Brussel en Zaventem te herdenken, en met hen alle slachtoffers van aanslagen wereldwijd.  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “22 maart zal altijd in ons geheugen gegrift blijven. Zoveel mensen zijn die dag het slachtoffer geworden van terreur. We willen ons echter niet laten leiden door angst. De samenleving, de scholen toonden de dag van de aanslagen en de daaropvolgende periode een bewonderenswaardige veerkracht die alle waardering verdient. Vergeten zullen we nooit. Om die reden houden alle scholen op 22 maart een ingetogen minuut stilte.”

20/3 Wat met 1 september 2017?

Minister Hilde Crevits laat weten dat 1 september de eerste schooldag wordt van het nieuwe schooljaar. Op 1 september valt dit jaar ook het Offerfeest. Voor dergelijke feestdagen bestaat een wettelijke regeling. Op feestdagen van een officieel erkende godsdienst mag een leerling afwezig blijven. Dat geldt voor alle door de Belgische grondwet erkende godsdiensten: de anglicaanse, de islamitische, de joodse, de katholieke, de orthodoxe en de protestantse. Ouders moeten vooraf via een schriftelijke verklaring aan de school melden dat hun kind niet op school zal zijn wegens de erkende feestdag die aansluit bij hun geloof. Omdat het deze keer om de eerste dag van het schooljaar gaat, is de kans groot dat ouders dit niet vooraf aan de school zullen melden. Eventueel kan de school hierop inspelen door al voor het einde van dit schooljaar te vragen of het kind afwezig zal zijn op 1 september omwille van het Offerfeest. Ook een mogelijkheid is dat het schoolbestuur op 1 september 2017 een facultatieve verlofdag inplant.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs