Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

14/6 M-decreet: samenwerken in ondersteuningsnetwerken

In de media ontstaat discussie over het samenwerken tussen katholieke en gemeentelijke scholen in ondersteuningsnetwerken. De OVSG-visie was en is om binnen een geografisch gebied met alle scholen over alle netten heen expertise te delen en samen te werken in het belang van de leerling. M-decreet: katholiek onderwijs voelt zich geblokkeerdOpiniestuk: De gemeentescholen blokkeren de katholieke? Net het omgekeerde gebeurt

08/6 Polariseren zit in onze natuur …

… en dat is niet eens een slechte zaak. Met een helder kader krijg je zicht op de dynamiek en kun je escalatie voorkomen. Zo kwamen we op een OVSG-infosessie te weten van Bart Brandsma, filosoof en consultant met internationale ervaring op het vlak van wij-zijdenken. Hij lichtte drie wetmatigheden van polarisatie toe en toonde welke vijf rollen worden gespeeld in alle cases. In de klas, bij de politie, in de gemeente, op het mondiale politieke toneel: je herkent de rollen meteen. Ten slotte stelde hij vier aanpakken voor die kunnen helpen om te depolariseren. Er kwamen heel wat praktische vragen over dit boeiende kader. Wil je verder bijscholen rond dit thema? Bekijk onze nascholingen over actief pluralisme en moeilijke gesprekken. Lees hier meer over Polarisatie.

02/6 Vlaanderen en lokale besturen investeren samen 4 miljoen in energievriendelijke academies

In het kader van het Vlaams Klimaatplan subsidieert minister van Onderwijs Hilde Crevits dit jaar 2 miljoen euro in energiebesparende investeringen voor de academies van het officieel gesubsidieerd onderwijs. De lokale besturen maken daarbovenop nog eens 2 miljoen euro extra vrij. Op die manier komt het deeltijds kunstonderwijs voor het eerst in aanmerking voor infrastructuursubsidies. Na overleg met OVSG werd de procedure vereenvoudigd en beter afgestemd op het DKO. Wie investeringen plant die de uitstoot van CO2 verminderen, kan voor 50% en met een maximum van € 250.000 subsidies krijgen. Meer informatie hierover op http://www.agion.be/energie-investeringen-dko. Daarnaast kennen Infrax en Eandis premies toe. Benieuwd naar alle mogelijkheden op het vlak van klimaatvriendelijke investeringen? Volg een van onze infosessies: Dinsdag 13 juni 2017 van 14 tot 16 uur bij Eandis in Melle. Schrijf hier in. Vrijdag 16 juni 2017 van 10 tot 12 uur bij Infrax in Hasselt. Schrijf hier in. Maandag 19 juni 2017 van 10 tot 12 uur bij OVSG in Brussel. Schrijf hier in.

30/5 OVSG informeert over het ondersteuningsmodel

Vanaf 1 september 2017 gaan de nieuwe ondersteuningsnetwerken van start. Op dit moment houdt OVSG een informatieronde voor de scholen gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs (basis en secundair), de clb’s en de schoolbesturen. Begin mei brachten we al een bezoek aan alle scholen buitengewoon onderwijs (basis en secundair) die dit jaar een waarborgproject hebben. OVSG organiseert een snelle informatieronde omdat de overheid verwacht dat de ondersteuningsnetwerken tegen 30 juni gevormd worden. Daarom willen we alle betrokken partners zo snel en correct mogelijk hierover informeren. De decretale uitrol van het ondersteuningsmodel werd via amendement toegevoegd aan Onderwijsdecreet XXVII en gestemd in de Commissie Onderwijs van 23 mei.

17/5 Bestuurlijke optimalisatie met ruimte voor autonomie

Op een hoorzitting in het Vlaams Parlement over bestuurlijke optimalisatie stelde directeur Bruno Sagaert dat bestuurlijke optimalisatie in het onderwijs moet gaan over de manier waarop een schoolbestuur werkt aan een krachtig beleid. OVSG wil zich niet richten op één bestuurlijk model of een minimale schaalgrootte. We pleiten voor een kader waarbinnen ieder schoolbestuur, vanuit zijn eigen structuur, cultuur en sterktes, keuzes kan maken om bestuurlijke optimalisatie te realiseren. Lees het standpunt van OVSG.

12/5 Het deeltijds kunstonderwijs krijgt zijn decreet

De Vlaamse regering keurde het voorontwerp van decreet over de vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs goed. Steden en gemeenten die investeren in hun academies kunnen voortbouwen aan een toegankelijk, dynamisch en kwaliteitsvol DKO voor de toekomst. ‘Het deeltijds kunstonderwijs is het laatste onderwijsniveau dat nu een decretale basis krijgt. Het feit dat via dit decreet het DKO wordt verankerd binnen het beleidsdomein Onderwijs is een goede zaak’, stelt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG. Daarom worden nu einddoelen en in een later stadium leerplannen ontwikkeld. Lees hier het persbericht.

05/5 Het M-decreet leeft

Deze week wijdde Hautekiet zijn uitzending aan het M-decreet. Barbara Van de Vreken, zorgbegeleider bij OVSG, getuigde vanuit haar dagelijkse ervaringen en belichtte de positieve kant ervan. Herbeluister de aflevering hier. ​In het VTM-nieuws gisteren kregen we het verhaal van Kyllyan. Hij is vier, zit in de gemeentelijke basisschool Piramide in Steenokkerzeel en heeft het syndroom van Down, maar Kyllyan is wél de populairste jongen van de klas. De meisjes hangen allemaal rond zijn nek en de jongens willen maar wat graag zijn beste vriend zijn. En dat allemaal dankzij ‘smogtaal’, een vorm van gebarentaal voor mensen met een beperking.

24/4 Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits heeft het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ gelanceerd. Volgend schooljaar krijgen 30 secundaire scholen een traject op maat aangeboden om armoede en onbetaalde facturen aan te pakken. Het gaat om een unieke samenwerking tussen de armoedesector en de onderwijswereld. Een vormingswerker, ervaringsdeskundige in de armoede en de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels zullen de scholen begeleiden. De school zelf stelt een geëngageerd armoedeteam samen. Minister Crevits investeert 150.000 euro in het project. OVSG is partner in dit project. Wij willen scholen ondersteunen en begeleiden om armoede aan te pakken. Want armoede is al jaren een prioritair thema. Lees het volledige persbericht.  

20/4 Infosessie: Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken

Polarisatie – wij-zij denken – is een fenomeen dat de samenleving tekent. Tal van professionals moeten zich daartoe verhouden. Van burgemeester tot schooldirectie, van politieagent tot leraar. Juist in die beroepen waarin een neutrale positie wordt gevraagd, moeten we de dynamiek van polarisatie doorgronden. Bart Brandsma geeft die dynamiek weer, duidt de diverse rollen in polarisatie en geeft praktisch zicht op de mogelijkheden om te depolariseren.

19/4 Jaarcijfers CLB: zorgvragen vragen alsmaar meer ondersteuning

De Centra voor Leerlingenbegeleiding zien in hun jaarlijkse cijfers dat het aantal interventies nodig om aan een zorgvraag tegemoet te komen, alsmaar stijgt. Van gemiddeld 3,15 interventies per zorgvraag in 2012-2013 naar 3,7 vorig schooljaar. Bovendien stijgt het aantal leerlingen waarvoor de centra samenwerken met externe partners jaar na jaar. In 2015-2016 deden maar liefst 55.490 leerlingen een beroep op onze dienstverlening. Lees het persbericht.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs