15/03/2022

Extra maatregelen voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Om leerlingen uit Oekraïne op te vangen in onze scholen stelt de Vlaamse regering een aantal maatregelen voor. Op dit ogenblik beschikt OVSG nog niet over meer gedetailleerde info. We hopen tegen het einde van de week meer te weten en houden jullie op de hoogte. De aangekondigde maatregelen voor de verschillende aspecten van onderwijs lees je hieronder. Actuele informatie is te vinden op de website van het departement Onderwijs in een specifiek luik over Oekraïne.

Oekraine hartje

Maatregelen Vlaamse Regering

 • Extra middelen en vereenvoudigde procedures voor extra capaciteit in mobiele units
  • Extra middelen voor tijdelijke modulaire units, de inrichting van tijdelijke infrastructuur en extra krachten om de aanvragen snel te kunnen verwerken. Er komt ook een vereenvoudigde aanvraagprocedure.
  • Zowel plaatsing, omgevingswerken, huur als ophaling van bv. containerklassen wordt vergoed.
  • Vlaanderen ondersteunt ook de inrichting van tijdelijke infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld door bv. lokale besturen (bv. een sporthal).
  • Scholen van het secundair onderwijs zullen een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers kunnen inrichten zonder dat ze eerst goedkeuring moeten krijgen door de Vlaamse Regering.
  • Er is ook de optie om onderwijs te organiseren in een collectieve opvangfaciliteit. Zo kan er bv. les gegeven worden in een asielcentrum waar gezinnen verzameld worden. Hierbij wordt bekeken of onderwijs in het Oekraiëns aangeboden kan worden in deze collectieve opvanginitiatieven al dan niet in combinatie met afstandsonderwijs.
 • Scholen die gevluchte kinderen opnemen krijgen sneller extra middelen.
  • Er komen 2 extra telmomenten (op 30 juni én 1 oktober) voor Oekraïense nieuwkomers, zodat scholen die in de komende maanden extra kinderen inschrijven daar ook snel voor beloond worden.
 • Scholen mogen - naast leerkrachten - ook andere profielen aanwerven.
  • Waar er omwille van een lerarentekort niet genoeg leerkrachten zijn, kunnen scholen middelen normaal bestemd voor leerkrachten ook aanwenden voor ander personeel.
 • De CLB’s krijgen extra ondersteuning voor hun traumasensitieve werking
  • Belangrijk om trauma’s op tijd te herkennen en om gepaste ondersteuning te bieden.
 • Vervolgcoaches begeleiden en ondersteunen anderstalige nieuwkomers
  • Extra uren die specifiek dienen voor begeleiding, ondersteuning en opvolging.
 • Extra middelen voor Nederlandse taalverwerving bij kinderen jonger dan 5 jaar
  • Extra ondersteuning ook voor de jongste vluchtelingen
 • Extra NT2-aanbod in het volwassenenonderwijs
  • Korte, intensieve cursussen Nederlands.
 • Specifieke opleidingen taalverwerving voor jongeren én volwassenen in juli en augustus
  • Er kan ook samengewerkt worden met lokale besturen, CVO’s en bv. hogescholen.
 • Extra leerlingenvervoer tussen collectieve opvangvoorzieningen en basisscholen
  • Alle mogelijke vervoersmodi komen in aanmerking.
 • Vlotte erkenning van diploma’s uit Oekraïne
  • Extra personeel bij NARIC-Vlaanderen, zodat vluchtelingen versneld en kosteloos hun diploma kunnen laten erkennen.
 • Ondersteuning voor scholen die vluchtelingen opnemen
  • Extra personeel om scholen en lokale besturen bij te staan met praktische vragen. Overleg faciliteren, informatie uitwisselen, afspraken maken.

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina