Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Licht herstel leerlingencijfers DKO na daling door corona

donderdag 17 februari 2022

Zaterdag 19 februari is de Dag van de Academies, een feestelijke open dag voor alle academies in het deeltijds kunstonderwijs en hun leerlingen. Na een jaar van dalende leerlingencijfers door corona zien we een lichte stijging. Om dit voorzichtig herstel te ondersteunen wil OVSG de toegang tot de academie voor iedereen zo laagdrempelig mogelijk houden en daar ook middelen voor voorzien.   

Het overkoepelende thema van de Dag van de Academies is ‘REMAKE’. In verschillende steden en gemeenten geven de academies daar hun eigen creatieve invulling aan. Ze tonen aan een breed publiek hoe zij nieuwe creaties maken van bestaande partituren, choreografieën of motieven of hoe ze oud materiaal herwerken tot iets nieuws (www.dagvandeacademies.be). 

De voorbije jaren werden de academies, net zoals de hele onderwijssector, getroffen door de pandemie. Gedurende langere periodes moesten ze vanop afstand onderwijs geven of was alleen één-op-één-onderwijs mogelijk. Dat had een effect op de leerlingencijfers. De geverifieerde leerlingencijfers voor dit schooljaar zijn nog niet beschikbaar. Tussen oktober ‘21 en februari ‘22 stijgen deze wellicht nog, maar uit de cijfers van 1 oktober 2021 (regelmatige leerlingen) blijkt een voorzichtige groei van 1,37% t.o.v. het coronajaar 2020-2021. Volwassen leerlingen die vorig schooljaar afhaakten, keren geleidelijk aan dit schooljaar terug. Het domein Dans kent als enige nog een daling, niet toevallig omdat dans moeilijker op afstand te geven is.   

Regelmatige leerlingen 2021-2022 op 1 oktober 2021

DOMEIN

totaal

evolutie t.o.v. 1/10/2020

%

Beeldende en audiovisuele kunsten

68 893

2 546

3,84%

Dans

10 715

-763

-6,65%

Domeinoverschrijdend

4 692

113

2,47%

Muziek

82 755

488

0,59%

Woordkunst-drama

21 621

161

0,75%

Totaal

188 676

2 545

1,37%

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: “Nog meer dan anders bleek hoe essentieel het voor leerlingen is om hun kunst te kunnen beoefenen. Leraren deden hun uiterste best om via afstandsonderwijs of blended learning kinderen, jongeren en volwassenen te blijven bereiken. Onze academies bieden kwaliteit en dat blijven leerlingen waarderen. Na een schooljaar van dalende cijfers zien we opnieuw voorzichtig herstel.”  

OVSG vraagt middelen voor zorgbeleid in het dko  

Academies kunnen sinds 2018 hun opleidingsaanbod flexibel aanvullen of actualiseren. De leerlingenpopulatie wordt diverser en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen meer aandacht. Academies doen er alles aan om deze leerlingen, met de mogelijkheden die de regelgeving hen biedt, zo optimaal mogelijk in hun leertraject te begeleiden. In heel wat academies lopen projecten (zoals Toneel op Maat, Muziek op Maat) of samenwerkingen met scholen voor buitengewoon onderwijs, waardoor academies leerlingen met specifieke noden bijkomende kansen geven.  

Toch staan heel wat belemmeringen een optimaal zorgbeleid in de weg. Zo is er een gebrek aan werkingsmiddelen, omkadering en gepaste infrastructuur om de nodige zorg voor alle leerlingen uit te bouwen. Ook moeten academieleraren zich hierin kunnen professionaliseren en uitgroeien tot zorgleerkracht, net zoals dat kan in het leerplichtonderwijs.  

Walentina Cools, algemeen directeur: “Iedereen moet zijn talenten kunnen ontplooien in de academie, ook leerlingen met specifieke noden. We merken dat het publiek stap voor stap diverser wordt, maar onze academies moeten dit met eigen middelen waarmaken. Daarom pleit OVSG voor extra ondersteuning voor academies zodat, net zoals in het leerplichtonderwijs, leraren samen met een zorgteam een sterk zorgbeleid kunnen voeren.”  

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs