03/05/2022

Scholen kunnen werk maken van sterker personeelsbeleid

Minister Weyts geeft scholen de ruimte om te experimenteren met nieuwe ideeën die het lerarentekort tegen moeten gaan. OVSG is tevreden dat het in proeftuinen mogelijk wordt om zij-instromers te laten proeven van het mooie beroep van leerkracht. Dat was ook een van de voorstellen die OVSG deed in het najaar met een menukaart van voorstellen om het lerarentekort aan te pakken.

Leerkracht schrijft taak op bord

Het is goed dat scholen het vertrouwen krijgen om met nieuwe vormen van schoolorganisatie te experimenteren. Meteen zullen scholen ook kunnen uitproberen hoe het is om met een schoolopdracht’ te werken i.p.v. met een lesopdracht’. Dat is iets wat veel van onze besturen en directies al lange tijd vragen.

Ten slotte kijken we uit naar de kandidaten die nu nog geen diploma hebben om les te geven maar die nu een opstapje krijgen om een onderwijsloopbaan op te bouwen. Dit zie ik meteen als een kans,’ besluit algemeen directeur Walentina Cools, om het lerarenkorps diverser te maken in de breedste betekenis van het woord’.

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina