09/03/2022

OVSG vraagt flexibele aanpak voor leerlingen uit Oekraïne

Verspreid over Vlaanderen en Brussel komen kinderen uit Oekraïne aan die recht hebben op onderwijs. Onze besturen en scholen worden daar nu al mee geconfronteerd en de vraag zal nog toenemen. OVSG vraagt flexibiliteit, regelluwte en een aanpak voor de korte en de lange termijn.

Oekrainse leerlingen volgen les aan laptop

Op korte termijn moeten leerlingen uit Oekraïne worden opgevangen in afwachting van een mogelijke terugkeer, op langere termijn moeten ze een plek krijgen in onze scholen. OVSG pleit na overleg met de bestuurders voor een flexibele aanpak. In eerste instantie willen we de leerlingen vrijetijds- en leeractiviteiten aanbieden in een mix van hun eigen taal en Nederlands. We kunnen hiervoor leraren uit Oekraïne zelf engageren of Oekraïners die hier al leven en samenwerken met verschillende partners. Het is belangrijk dat dit georganiseerd kan worden in een regelluw kader. Op langere termijn is een uitbreiding van de capaciteit van het OKAN-onderwijs broodnodig want er zijn nu al wachtlijsten. Tot slot moeten de CLB’s middelen krijgen om traumaverwerking op te starten. 

Voor vragen of ondersteuning kun je bij ons terecht:

Lees ook het opiniestuk van onze algemeen directeur Walentina Cools.