30/03/2022

Flexibel extra capaciteit creëren voor leerlingen uit Oekraïne

Welke maatregelen worden met het nooddecreet Oekraïne genomen? Voorstellen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering

 1. Infrastructuur: huursubsidies voor bestaande gebouwen en units

  Er zullen huursubsidies voorzien worden aan 100% om zowel bestaande gebouwen als modulaire units te huren. Er komen eveneens subsidies voor de inrichting van deze gebouwen of units en voor eenmalige kosten. 

  Als het gaat over de huur van een bestaand gebouw, mag dit in de voorbije twee jaar niet voor het inrichten van basis- of secundair onderwijs gebruikt zijn. Dat betekent dat gebouwen die voor het deeltijds kunstonderwijs gebruikt worden, wél dienst kunnen doen als tijdelijke schoolinfrastructuur voor basis- of secundair onderwijs. Het verhuren van deze gebouwen aan andere netten zal eveneens mogelijk worden. 

 2. Inschrijvingsrecht

  Het wordt mogelijk om kleuters en leerlingen in het secundair onderwijs in overcapaciteit in te schrijven. 

 3. Maatregelen voor de clb’s

  Om de toegang te krijgen tot het buitengewoon onderwijs of tot een IAC zal het CLB voor de rest van dit schooljaar en voor volgend schooljaar een tijdelijk verslag kunnen uitschrijven. Dat betekent dat externe diagnostiek niet nodig is, zodat de toeleiding veel vlotter en flexibeler kan gebeuren. De clb’s ontvangen eveneens een extra werkingsbudget voor het onthaal en de begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne. 

 4. Extra teldata

  Er komen extra teldata op 30 juni en 1 oktober die gelden voor alle anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen. Deze extra telmomenten zullen een direct effect hebben om de omkadering en financiering van de scholen. 

 5. Toelage anderstalige nieuwkomers kleuteronderwijs

  Er wordt een toelage voor anderstaligen jonger dan vijf jaar voorzien van 950 euro per kleuter. 

 6. Maatregelen i.v.m. OKAN

  Als lokaal kan worden aangetoond dat er een tekort aan personeel is, is het mogelijk om de OKAN-omkadering om te zetten in punten. Zo kunnen ook andere profielen worden ingezet voor het onderwijs aan anderstalige nieuwkomers. Vervolgschoolcoaches kunnen ingezet worden in het onthaaljaar bij een acuut lerarentekort. 

  Er zal geen aanvraag nodig zijn om een nieuwe vestigingsplaats voor het onthaaljaar van anderstalige nieuwkomers in gebruik te nemen. Er komt eveneens een vrije programmatie voor het structuuronderdeel anderstalige nieuwkomers in het gewoon secundair onderwijs. 

 7. Maatregelen in het volwassenenonderwijs

  Vanaf de zomermaanden moet het volwassenenonderwijs een bijkomend NT2-aanbod onder de vorm van korte, intensieve trajecten kunnen organiseren. Hiervoor zullen extra middelen voorzien worden. 

  Het intensieve traject wordt ingericht in open modules. De extra middelen zullen geen lesuren-cursist genereren in het volgende schooljaar, dit om dubbele financiering tegen te gaan.