Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

Donderdag 29 september in Huis Madou: dé ontmoetingsdag DKO voor schoolbesturen en directies

Programma:
- de nieuwe regelgeving;
- de doorlichtingen door de Vlaamse onderwijsinspectie;
- de gewijzigde aanpak van de pedagogische begeleidingsdienst volgens de nieuwe decretale kerntaken.

Infosessies over pedagogisch-didactische items: professionalisering, digitale didactiek, leerlingenbegeleiding en zorg, evaluatie van het niveaudecreet DKO, APP en datageletterdheid.
Schrijf je hier in tot 28 september!

 

Symposium ‘Wie niet leest …’

Samen met de Nederlandse collega's van VOS-ABB organiseren we op 21 november een congres met de beroemde schrijver Jan Terlouw (Koning van Katoren en Oorlogswinter).

Verder zijn er wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte sessies met prof. Thoni Houtveen, Iene Bocken en Sarah Beyens van Leerkracht Leeskracht. Je verneemt ook hoe bibliotheken samenwerken met onderwijs via een Vlaamse en een Nederlandse getuigenis. De locatie is bijzonder: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht vindt een tentoonstelling plaats over lezen en leesplezier.

Schrijf je hier in!

25/10 Kerntaken pedagogische begeleiding vastgelegd

De onderhandelingen over een nieuw programmadecreet voor de kerntaken en de financiering van de pedagogische begeleiding zijn afgerond. De ontwikkeling van de onderwijsinstellingen is een rode draad doorheen dit nieuwe decreet. De overheid verwacht dat we een duurzame relatie opbouwen met de scholen en academies, en daaraan werken we ook nu al. De pedagogische begeleiding behoudt heel wat ruimte voor het maken van eigen keuzes volgens de noden van het veld, maar tegelijk wordt meer verantwoording gevraagd.  

15/10 OVSG betreurt besparingen in onderwijs

Met een stijgende leerlingenpopulatie en een krap personeelsbestand hebben we elke euro in onderwijs nodig. Er liggen heel wat uitdagingen op de plank, zoals bv. het steeds grotere lerarentekort. Het is dan ook bitter dat onderwijs, de sector die mee onze toekomst maakt, moet inleveren.

14/10 Pedagogische begeleiding ondersteunt bij taalscreening

Sinds deze week leggen alle vijfjarige kleuters de Koalatest af. Deze test moet duidelijk maken of een kind nood heeft aan extra taalondersteuning of niet. Onze pedagogisch begeleiders begeleiden de scholen bij het verwerken van de resultaten en bij het uittekenen van ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.

05/10 176 858 leerlingen gestart in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

De stabilisering van het leerlingenaantal in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, ondanks een dalende nataliteit, is een trend die we al enkele jaren kennen en wijst er dus op dat proportioneel meer ouders en leerlingen voor een stedelijke of gemeentelijke school kiezen. Zowel het buitengewoon onderwijs als het gewoon secundair onderwijs kennen een duidelijke stijging. 

14/9 OVSG kan niet instemmen met CAO XII

Hoewel CAO XII heel wat positieve elementen bevat die de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verhogen en die het ambt van directeur erkennen, kan OVSG niet instemmen met de maatregel om 15 miljoen te investeren in syndicale afvaardiging op het niveau van de school of de academie. Om die reden heeft OVSG onderwijs-CAO XII niet mee ondertekend.

01/9 Veel succes in het nieuwe schooljaar!

Onze scholen, centra en academies zijn goed gestart op 1 september. Na twee coronajaren zijn leerlingen en teams vooral opgelucht dat ze samen naar school kunnen op een min of meer gewone manier.

31/8 Schuif problemen niet door naar de zomerschool

Alle kinderen hebben recht op vakantie. De leerkrachten volgen hun leerlingen dagelijks op en weten wat ze nodig hebben om leervertraging te voorkomen. Laten we dus alle middelen die er zijn, inzetten om structurele leerachterstand te voorkomen en de problemen niet doorschuiven naar de zomerschool.   

23/8 Academies heropenen hun deuren volledig

In september starten de academies terug met contactonderwijs op volle capaciteit. De afstemming op de draaiboeken voor het leerplichtonderwijs en het basisprotocol cultuur is logisch en getuigt van een erkenning van het deeltijds kunstonderwijs als een volwaardige onderwijsvorm. Dit tot grote tevredenheid van OVSG. 

29/6 Walentina Cools wordt nieuwe directeur OVSG

De raad van bestuur van OVSG duidt Walentina Cools aan als nieuwe algemeen directeur van OVSG. Huidig algemeen directeur Patriek Delbaere gaat met pensioen vanaf 17 januari 2022 na een rijkgevulde loopbaan ten dienste van stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen en hun scholen, centra en academies. Vanaf 1 september zal Walentina Cools meelopen met Patriek Delbaere om de overgang soepel te laten verlopen.

28/6 OVSG-toets kent hoogste aantal deelnemers ooit

Editie 2021 van de OVSG-toets kende met 25310 leerlingen het hoogste aantal deelnemers ooit. Dit betekent dat 934 scholen een portret van hun werking kunnen maken. Na de verstoorde corona-editie in 2020 is dit een opsteker en een mooie doorstartkans voor de kwaliteitswerking in de basisscholen. De resultaten liggen in de lijn van de voorbije jaren.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs