Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunde SBS De Boomhut om effectiever te gaan lesgeven. Mét resultaat.
De OVSG-toets toont dat ook aan: ‘Dat een uurtje extra rekenen en taal rendeert weten we uit de OVSG-toetsen van juni 2021’. Een artikel uit Klasse van 22 maart 2022.

Bekijk de vorming Effectief Lesgeven in Diversiteit!

 

07/4 OVSG focust op ondersteuning van secundaire scholen bij modernisering

De nieuwe wending in het debat over de eindtermen secundair  - ook het GO! stapt naar het Grondwettelijk hof - roept opnieuw vragen op bij besturen en scholen over de start van volgend schooljaar. Nochtans is het belangrijk dat scholen duidelijkheid krijgen. OVSG heeft altijd gepleit voor redelijkheid. Tijdens het overleg gingen we, in het belang van onze scholen en leerlingen, steeds op zoek naar het hoogst bereikbare compromis. Het decreet is gestemd en we voeren dit uit, binnen het pedagogisch project van onze scholen. Bij een escalatie van het conflict hebben onze scholen geen baat. 

31/3 Onderwijsspiegel 21 toont noodzaak van duurzame pedagogische begeleiding aan

Vandaag stelt de Onderwijsinspectie de Onderwijsspiegel 21 voor, een overzicht van de doorlichtingen in schooljaar 19-20, het eerste coronaschooljaar. De impact van corona op het Vlaamse onderwijs en welbevinden op school worden eveneens onderzocht. In haar conclusies stelt de inspectie o.a. dat het onderwijskundig beleid in Vlaanderen een sterke impuls kan gebruiken. Het zijn de pedagogische begeleidingsdiensten die erin slagen om samen met de scholen hun onderwijskundige aanpak te verbeteren. Dat blijkt uit tal van succesvolle voorbeelden uit de praktijk.

30/3 Welbevinden kinderen en jongeren sterk onder druk

De coronacrisis plaatste heel wat ouders en gezinnen onder sterke druk en dat hebben de CLB’s gevoeld. De Centra voor Leerlingenbegeleiding kregen opvallend meer vragen over moeilijke thuissituaties, conflicten binnen het gezin en gevoelens als angst en depressie. De cijfers in het nieuwe jaarverslag van de CLB’s bevestigen de alarmerende signalen rond het welbevinden van kinderen en jongeren.

26/3 OVSG lanceert warme oproep om kleuterscholen open te houden

De beslissingen van de laatste dagen in het onderwijs brachten veel stress en emoties teweeg en dat is begrijpelijk. We hebben alle begrip voor gemeentescholen die omwille van hun lokale context of een groot aantal besmettingen hun kleuterschool moeten sluiten. OVSG doet toch een warme oproep om, voor zover het mogelijk is, het kleuteronderwijs open te houden, in te zetten op kwetsbare kleuters én de druk bij de ouders te verminderen

02/3 Zes maanden extra onderwijs brengen geen leerwinst

Wat is de invloed van het coronavirus op onze onderwijskwaliteit? Is er sprake van leerachterstand en waar situeert deze zich? OVSG deed hierover een onderzoek bij 2700 leerlingen in het basisonderwijs. De resultaten zijn genuanceerd, maar wijzen vooral in de richting van een probleem met lezen.

24/2 Sociaal onderwijsakkoord, moeilijk proces maar samen door de deur

De functioneringscyclus van gesubsidieerd personeel wordt soberder en eenvoudiger en de evaluatieprocedure wordt korter. Dat zijn de voornaamste elementen van het sociaal onderwijsakkoord, dat deze ochtend werd voorgesteld door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de sociale partners in het onderwijs. Positieve elementen, vindt OVSG, op weg naar een constructief HR-beleid op maat van de lokale context.

12/2 OVSG pleit voor realiteitszin in debat eindtermen

De nieuwe eindtermen doorliepen een lang en moeizaam proces. Dat ze er uiteindelijk gekomen zijn is, een goede zaak. Voor OVSG staat het belang van de scholen en de leerlingen voorop. Op dit moment zitten we in een spreidstand tussen de tijdsdruk enerzijds en het inhoudelijke belang en de haalbaarheid anderzijds. We hopen dat de nodige lessen worden getrokken voor de ontwikkeling van de eindtermen basisonderwijs. We wachten de beslissing van het Grondwettelijk Hof over de eindtermen secundair onderwijs nu af. Ondertussen blijven onze scholen de implementatie van de modernisering in de tweede graad voorbereiden.

27/1 Deeltijds kunstonderwijs is onderwijs, geen hobby

OVSG betreurt dat het deeltijds kunstonderwijs als enige onderwijssector over één kam wordt geschoren met de jeugd- en sportactiviteiten. De academie is nochtans geen hobbyclub, maar een onderwijsvorm met curricula, evaluaties en decretale verplichtingen. Zonder duidelijk engagement komt dit onder druk. We rekenen erop dat de overheid die, omwille van gezondheidsredenen, gedwongen wordt in te grijpen in de organisatie van het DKO zijn verantwoordelijkheid opneemt en deze overmachtsituatie compenseert. Want 200 000 leerlingen en 4000 leraren kan je niet in de steek laten.

26/1 Dag van de Academies: Crossroads

Op zaterdag 6 februari gaat de Dag van de Academies door. Onder de noemer van het thema Crossroads gaan we op zoek waarom de academies zó belangrijk zijn voor onze leerlingen.

18/12 Geniet van de kerstvakantie!

2020 was een jaar als geen ander. Een jaar waarin de inzet, het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit sterk op de proef werden gesteld. We wensen onze scholen dan ook een deugddoende vakantie. OVSG werkt nog even door tot en met 24 december. Daarna zijn we er terug vanaf 4 januari 2021.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs