Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

25/6 Transparantie over ‘normale’ 1 september

De voorstellen voor de start van schooljaar 20-21 in alle onderwijsniveaus zijn definitief goedgekeurd. Bij het opstellen van deze voorstellen verdedigde OVSG de belangen van onze bestuurders en directies, die ons via focusgroepen van input voorzagen. Zo konden we nog enkele voorstellen beter laten aansluiten bij de praktijk.

15/6 OVSG-toets: niet verplicht, toch een succes

Editie 2020 van de OVSG-toets verloopt anders dan anders. Door de coronacrisis besliste de Vlaamse regering dat gevalideerde toetsen op het einde van het zesde leerjaar niet langer verplicht zijn. Wilden de stedelijke en gemeentelijke basisscholen die hadden ingeschreven in deze moeilijke omstandigheden nog meedoen? 87% zegt ‘ja’.

11/6 Academies kunnen quasi volledig heropstarten

De academies voor deeltijds kunstonderwijs kunnen, op de valreep van het schooljaar, quasi volledig heropstarten vanaf 15 juni, uiteraard met respect voor de veiligheid. Dat werd bevestigd door het coronaoverleg van de onderwijssector in overleg met GEES. OVSG is tevreden, want dit biedt academies de kans om hun leerlingen nog even centraal te stellen en hen verder te oriënteren naar het volgende schooljaar.

10/6 Jaarverslag 2019: wat doen wij voor u?

Schooljaar 2018-2019 was voor OVSG het jaar van de verhuizing naar Huis Madou, het jaar waarin nieuwe schepenen en een nieuw bestuur van start gingen en het jaar waarin we een Memorandum samenstelden voor de nieuwe Vlaamse regering. Welke thema’s stonden centraal voor onze pedagogische begeleiding, in de nascholing, bij de belangenbehartiging en welke juridische vragen kwamen op ons af? Lees het in dit jaarverslag.

05/6 Vijandige overnames hebben geen plaats in het onderwijs

Vorige week besliste de gemeenteraad van Wommelgem om twee bloeiende basisscholen over te hevelen naar het GO! vanaf 1 september. Een traditie van 150 jaar gemeentelijk onderwijs werd verkwanseld in amper tien dagen tijd, en dat in volle coronacrisis. Directie, team en ouders protesteerden luid en duidelijk. Maar de deal werd toch gesloten, ten koste van de onderwijsvrijheid van ouders en leerlingen. De case van Wommelgem roept vragen op.

04/6 Hoe leraars inschakelen in je zomerschool

Als een lokaal bestuur een zomerschool inricht, wil het graag een beroep doen op de eigen deskundige leraars. De overheid gaf nog geen duidelijkheid over hoe dit best georganiseerd wordt. Op welke manieren kan je dit oplossen?

04/6 Mindmappen met kleuters

Op 3 juni organiseerde de dienst vorming van OVSG een gratis webinar over mindmappen met kleuters. Collega’s Trui Dierick en Joeri Sterckx, experten in het kleuteronderwijs, lieten de 67 deelnemers proeven van alle aspecten hiervan en ze toonden de meerwaarde van deze werkvorm voor de kleuterklas.

28/5 Soepelere herstart voor de lagere scholen

Gisterenavond maakte minister Weyts bekend dat de opstart van de lagere scholen soepeler kan verlopen: er is geen verplichting meer om in de klas voor elke leerling 4m² te voorzien en elke klas wordt een contactbubbel, ongeacht het aantal leerlingen. Deze aanpassing komt er na de terechte vraag van besturen en scholen.

22/5 Kleuters en lagereschoolkinderen opnieuw naar school vanaf 2 juni

Vandaag heeft de onderwijssector in overleg met GEES de herstart in de scholen sinds 15 mei geëvalueerd. Deze evaluatie, de positieve ervaringen in de scholen, de adviezen van experten en de vraag van de samenleving zetten ons ertoe aan om een volgende stap te zetten in de heropening van onze scholen ten vroegste op 2 juni.

20/5 Pedagogische begeleiding ondersteunt aanvraag zomerschool

Om leerachterstand door de coronacrisis te voorkomen, lanceert de Vlaamse regering een oproep naar scholen en lokale besturen om zomerscholen te organiseren. Zowel lokale besturen als scholen kunnen een aanvraag indienen, al dan niet in samenwerking met andere partners. De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunt scholen bij het invullen van de projectaanvraag.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs