09/02/2023

Herstel na coronaperiode zet zich voort in academies

Op zaterdag 11 februari is het de Dag van de Academies. Een feestelijke dag voor alle academies deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen en Brussel. Na een kleine dip door de coronapandemie zijn dit jaar 194 013 leerlingen weer PRESENT! in de stedelijke en gemeentelijke academies.

Dag van de Academies 2023 Present
Acteur en schrijver Dimitri Leue staat bij enkele grote blokken met de letters PRESENT, het thema van de Dag van de Academies 2023

Met Dimitri Leue als ambassadeur en met het thema Present’ laten de academies zich in al hun facetten zien: kunst is nu, kunst is relevant, kunst als cadeau, kunst om te tonen. 

Terwijl vorig jaar vooral muziek en woordkunst-drama zich herstelden na corona, zijn het nu de domeinen dans, initiatie en vooral beeldende en audiovisuele kunsten die zich herstellen. Ook zien we na een sterke stijging van het aantal kinderen en jongeren vorig jaar, dat ook de volwassenen de weg naar de academie terugvinden. Met 194 013 leerlingen zitten we opnieuw op het niveau van voor de coronapandemie. 

Regelmatige leerlingen 2022-2023 op 1 oktober 2022

Bron: onder​wijs​.vlaan​de​ren​.be, niet-geverifieerde leerlingen academies OVSG, telling op 1/10/22 t.o.v. 1/10/21

Domein Aantal inschrijvingen Evolutie t.o.v 2021-2022  %
Beeldende en audiovisuele kunsten 73 043 4 150 6,02%
Dans 10 999 284 2,65%
Domeinoverschrijdend 5 152 460 9,79%
Muziek 83 078 323 0,39%
Woordkunst-drama 21 741 120 0,56%
TOTAAL 194 013 5 338 2,83%

Academies bouwen mee aan competenties 

Iedereen heeft de mond vol van levenslang leren. Bij dit leren ligt de focus op professionaliseren voor de arbeidsmarkt. Toch is het net zo belangrijk om je andere competenties te blijven ontwikkelen. In de academie leer je niet alleen artistieke kunstvormen aan, het is ook dé plaats om te werken aan individuele ontwikkelingsdoelen: het zijn, het denken, het verbinden, het samenwerken en het doen. Het belang van deze competenties voor onze maatschappij kan niet onderschat worden. Beleidsmakers hebben er dus alle belang bij om ons deeltijds kunstonderwijs te blijven ondersteunen zodat we dit kwaliteitsvol voort kunnen uitbouwen. 

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: Ik ben zeer trots op het deeltijds kunstonderwijs dat door onze besturen met zo veel engagement wordt georganiseerd. Je hoeft in Vlaanderen en Brussel nooit ver te reizen om je kunst te beoefenen en dat is omdat de lokale besturen geloven in de academie als hart van een cultureel leven. Bovendien is ons deeltijds kunstonderwijs kwaliteitsvol onderwijs waarvoor onderwijsdoelen en kwaliteitscriteria gelden. Het is veel meer dan een hobby, het brengt je competenties bij die je verder in je leven of in je loopbaan nodig hebt of kunt ontplooien. Academies zijn dus dé plaats in de vrije tijd waar je kwaliteitsvol kan leren en je verder kan ontplooien.”