05/06/2023

Democratisch burgerschap centraal in OVSG-toets

Tussen 5 en 24 juni leggen dit jaar 27 488 leerlingen uit de zesde klas van het basisonderwijs de OVSG-toets af. Dankzij het thema​‘Jouw gemeente’ maken kinderen kennis met de basisregels van onze democratie, politiek en de dienstverlening van een gemeente.

OVSG toets GBS Welle

Wat is het verschil tussen democratie en dictatuur? Hoe werkt politiek in de gemeente? En wat kan jij doen om invloed uit te oefenen? Het zijn maar enkele van de vele vragen waarop de leerlingen die de OVSG-toets afleggen, dit jaar het antwoord leren met behulp van hun bronnenboek. Dit boekje op maat van kinderen kwam tot stand in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Scholen kunnen de boekjes volgend schooljaar opnieuw gebruiken in functie van hun lessen over de gemeenteraadsverkiezingen van 2024

Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG:​“Onze scholen zijn lokaal verankerd en staan open voor de wereld. Wat hen uniek maakt, is dat het schoolbestuur democratisch verkozen is. Inwoners beslissen wie hun gemeente en haar scholen en academies bestuurt. De keuze voor dit thema is dus zeker en vast geen toeval. We willen onze leerlingen hier al jong bewust van maken, zichtbaar maken wat democratie is en hen laten uitgroeien tot actieve burgers!”

Schoolfeedbackrapport in de lift

Maar liefst 942 scholen nemen dit jaar deel aan de OVSG-toets, wat meteen een nieuw record is. In 2022 waren dit er 934. Het aantal scholen dat digitaal deelneemt blijft eveneens stijgen tot 623 scholen, goed voor bijna 19 000 leerlingen.

Ook het schoolfeedbackrapport en de begeleiding die OVSG erbij biedt, zit in de lift. Dit jaar bestelden zo’n 202 scholen het schoolfeedbackrapport. In 2022 waren dat 179. Scholen waarderen de mogelijkheden die het schoolfeedbackrapport en de daarbij horende begeleiding biedt. Het stelt hen in staat om voor die domeinen waarvoor ze minder goed scoren actie te ondernemen en zo hun kwaliteit op te krikken.

Theorie én praktijk

Omdat de OVSG-toets alle leerdomeinen wil evalueren bieden we ook praktische proeven aan voor wetenschappen en techniek, meten, Frans, verkeer, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en Nederlands. Tijdens de geïntegreerde praktische proef spreken en ICT krijgen de leerlingen de opdracht om lokaal erfgoed in beeld te brengen aan de hand van een promotiefilm en in de proef STEM maken de leerlingen dit jaar een eigen afvalknijper.

De deelnemende scholen ontvangen eind juni hun resultaten en uitgebreide analysemogelijkheden. Zo kunnen scholen kort op de bal spelen en indien nodig verbeteracties opstellen voor volgend schooljaar. OVSG maakt eind juni ook de gemiddelden per domein publiek op www​.ovsg​.be.

www​.ovsg​.be/​o​v​s​g​-​toets