05/05/2023

Vlaamse toetsen geen evaluatiemiddel van de leraar

Deze ochtend ontstond terechte verontwaardiging over enkele vragen bij de leerlingenbevragingen, die deel uitmaken van de Vlaamse toetsen. Ook OVSG is van mening dat de Vlaamse toetsen geen evaluatiemiddel zijn voor leraren. Dit gaat voorbij aan de afspraken die gemaakt zijn in het decreet.

Leerlingen in GTI Beveren tijdens les Frans

Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: In het decreet staat dat de Vlaamse toetsen vragen kunnen opnemen over de schoolcontext (bv. SES-kenmerken). Maar dit gaat verder dan de schoolcontext. Het mag geen evaluatie van de leraar worden. We merken nu dat de toetsontwikkelaars deze vragen aan de scholen bezorgen, maar vragen ons af of een klankbordgroep ook op deze vragen kon reflecteren. Voor de inhoudelijke vragen over wiskunde en Nederlands gebeurt dat wel. Dat is belangrijk. OVSG blijft overigens bezorgd over hoe met de resultaten wordt omgegaan en hoe publiek ze worden gemaakt.”

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina