21/03/2023

Alle maatregelen tegen lerarentekort welkom

Alle maatregelen die helpen om het lerarentekort tegen te gaan, zijn welkom. Onderwijskwaliteit staat of valt met de leraar voor de klas. De maatregelen die minister Weyts vandaag voorstelt, kunnen bepaalde scholen helpen maar ze lossen niet alle tekorten op.

Leerkracht buigt voorover aan de bank van een leerling en helpt hem.
SBS De Notelaar, Aalst

In het voorontwerp van decreet waarover we momenteel aan het onderhandelen zijn, staan bijkomende voorstellen die nog besproken worden. We moeten zicht krijgen op het budget hiervoor vooraleer we de impact kunnen afwegen. 

Vandaag kondigde de minister alvast aan dat scholen, ook basisscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs, vlotter gastleraren kunnen inzetten. Dat is een goed voorstel. In academies, secundaire scholen en centra voor volwassenenonderwijs gebeurt dat al. Via gastleraren breng je externe expertise binnen in je team. 

Dat bedrijven hun werknemers ter beschikking stellen van onderwijs, kennen we al via de duale leraren’ die lesgeven én werken in hun bedrijf. Het is de vraag hoe veel scholen hier een beroep op doen en of dit de nood aan praktijkleerkrachten lenigt. 

Alle maatregelen zijn welkom, maar een duurzaam en doortastend loopbaanpact blijft essentieel voor de huidige en toekomstige leerlingen”, besluit Walentina Cools, algemeen directeur OVSG.