24/05/2023

Langetermijnbeleid lerarenloopbaan blijft nodig

OVSG waardeert dat er via een decreet maatregelen genomen worden om het lerarentekort in te dijken en leraren te versterken, maar blijft vragende partij naar een langetermijnvisie op de loopbaan van de leraar. Het voorstel bevat constructieve maatregelen,” stelt Walentina Cools, algemeen directeur OVSG. Het nieuwe selectie-ambt van adjunct-directeur in het basisonderwijs en de extra middelen voor beleidsondersteuning erkennen het belang van de job. Dit kan het loodzware takenpakket van de directeur wat verlichten. We blijven echter op onze honger zitten voor een globalere ontkleuring van middelen. Nu moeten directies op zoek naar personeel dat fracties van opdrachten uitvoert omdat de school gekleurde middelen krijgt. Als bestuur en directie meer vrijheid krijgen, kunnen ze een coherenter personeelsbeleid voeren.”

Ook nieuw is de leraar-specialist in het basis- en secundair onderwijs. Walentina Cools, algemeen directeur OVSG: We waarderen dat de expertise van leraren erkend wordt, maar hoe dat in de praktijk moet gebeuren, moet nog verder uitgeklaard worden.” OVSG vraagt dat deze maatregel na de invoering wordt geëvalueerd en eventueel uitgebreid naar DKO en volwassenenonderwijs.

Leerkrachten praten met elkaar in de leraarskamer van GBS De Letterbijter in Wezembeek-Oppem.
GBS De Letterbijter, Wezembeek-Oppem