Krijg zicht op je gelijke-onderwijskansenbeleid

Het Rad voor Kansenbevordering helpt je als school- en academieteam een kwalitatieve analyse te maken van het huidige (kans)armoedebeleid of gelijke-onderwijskansenbeleid. Met de reflectievragen krijg je vanuit meerdere invalshoeken zicht op de groeikansen.

Rad kansenbevordering

De handleiding maakt een onderscheid tussen (kans)armoede en kansenbevordering. Onder (kans)armoede begrijpen we financiële armoede, generatiearmoede, culturele armoede en taalarmoede. Kansenbevordering zien we als een positievere benadering en daagt het school- en academieteam uit om extra kansen te bieden aan deze leerlingen.

De reflectievragen zijn onderverdeeld in 4 domeinen.

  • Beleid – op welke manier heeft het beleid oog voor (kans)armoede?
  • Pedagogisch-didactisch handelen – hoe krijgt het pedagogisch-didactisch handelen vorm met voldoende aandacht voor leerlingen die opgroeien in (kans)armoede?
  • Mindset – vanuit welke grondhouding kijkt het team naar leerlingen die opgroeien in (kans)armoede?
  • Partners – met welke partners kan de school/​academie samenwerken aan kansenbevordering voor leerlingen die opgroeien in (kans)armoede?

Heb je een vraag?

Friedl Tuyttens
02 506 50 28
Friedl Tuyttens

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina